Paul Hoebink

hoebinkgroot

Phone: 31 24-361.2074
E-mail: p.hoebink@maw.ru.nl
Postal address: P.O. Box 9104, 6500 HE Nijmegen
Visiting address: Thomas van Aquinostraat 4 


Curriculum vitae in English:

Biographical note in Dutch:
Dr. Paul Hoebink (Rijswijk, 1949) heeft met ingang van 1 maart 2008 de bijzondere leeropdracht Ontwikkelingssamenwerking aanvaard bij het Centrum voor Internationale Ontwikkelingsvraagstukken (CIDIN) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Paul Hoebink promoveerde in 1988 op het proefschrift Geven is nemen: De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en Sri Lanka en publiceerde tientallen artikelen en verschillende boeken over de Nederlandse en Europese ontwikkelingsamenwerking. Hij verrichtte advieswerk voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en de Europese Commissie. Paul Hoebink werd in 2000 uitgeroepen tot de meest invloedrijke Nederlandse wetenschapper op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking.

Hoebink laat zich regelmatig in de Nederlandse en buitenlandse media horen en bekleedde en bekleedt verschillende functies binnen de Nederlandse en Europese ontwikkelingswereld. Zo was hij lid van de Worldconnectors, een netwerk van opinieleiders op het terrein van internationale samenwerking, en voorzitter van het onderzoeksprogramma SANPAD (South Africa-Netherlands Research Programma on Alternatives in Development), een onderzoeksprogramma van het ministerie van buitenlandse zaken en eindredacteur van The Netherlands Yearbook on International Cooperation. Hij is Convenor van Working Group 1 Aid and Development Policy van de European Association of Development Institutes (EADI).

Vanuit deze bijzondere leerstoel verricht Hoebink onderzoek verrichten naar nieuwe trends in ontwikkelingssamenwerking, vooral ook op het terrein van de particuliere ontwikkelingssamenwerking. Hij doceert binnen de opleiding Ontwikkelingsstudies reeds lange tijd over ontwikkelingssamenwerking en publiceerde dit jaar ook een leerboek voor havo/vwo hierover.

Research interests:

  • Keywords: Aid Policy Duth Government and International Organisations; Project and Programme Evaluation; Debt Policy; Development- and Projectplanning
  • Area: Africa and South Asia
  • Publications: pdf file (pdf, 36 kB) (see below for selected publications you can download)

Teaching: Development Cooperation

Selected bibliography
:

Function: Director CIDIN, extraordinary professor and researcher


cover-oratie_phoebink