Willem Bennenbroek

Het gedicht van Willem Bennenbroek

WB3

Toelichting: "Mijn creatieve entry is geïnspireerd op noties van intersectionaliteit en de ongelijkheden en homogene visies die dit met zich meebrengt. Het gedicht is op drie manieren te lezen. Onder 1 en 2 schets ik verticaal twee ik-personen. De combinatie van deze personen wordt gecreëerd onder 3, die horizontaal als combinatie gelezen wordt. Ik probeer stereotypes onder leesvorm 1 en 2 te ontkrachten en noties van intersectionaliteit, tegenstelling en achterstelling aan het licht te brengen onder leesvorm 3. In de derde vorm veranderen er wat klemtonen en worden verschillende woorden aan elkaar gekoppeld of juist van elkaar losgemaakt, waardoor er een nieuwe interpretatiemogelijkheden en woordspelingen ontstaan."