Onderwijs bij CMR

Het Centrum voor Migratierecht is betrokken bij verschillende mastercursussen, masteropleidingen en - specialisaties.

Masteropleidingen en -specialisaties

Bij de volgende masteropleidingen en -specialisaties speelt migratierecht een voorname rol in het programma;

Masterspecialisatie Human Rights and Migration 

Internationale en Europese wetten hebben invloed op de positie en mobiliteit van allerlei mensen binnen de EU. In deze master leer je over de belangrijkste regels en hoe zij de rechten beschermen van bijvoorbeeld vluchtelingen en arbeidsmigranten.

Bekijk deze masterspecialisatie

Onderzoeksmaster Publiekrecht

Ben je geïnteresseerd in publiekrecht en wil je graag onderzoek doen? Dan is de onderzoeksmaster Publiekrecht misschien iets voor jou. De Nijmeegse rechtenfaculteit biedt deze master aan in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk deze masteropleiding

Mastercursussen

De volgende mastercursussen worden verzorgd door het Centrum voor Migratierecht:

Onderwijsprojecten

Juridisch onderwijs wordt beter en boeiender als de materie voor studenten invoelbaar is. Deze benadering kun je bewerkstelligen aan de hand van educatieve simulatiespellen. The Migration Game is een zo'n onderwijssimulatie. Het biedt studenten de mogelijkheid om in de huid te kruipen van een van de vele juridische rollen die voorkomen in het migratierecht. De toekomstige juristen worden zo uitgedaagd om binnen hun rol kritisch en creatief na te denken.

Bekijk 'The Migration Game'