Onderzoek bij CMR

Het CMR-onderzoek wordt gekenmerkt door interdisciplinaire samenwerking. CMR heeft een internationale oriëntatie en benadrukt de relatie tussen internationale en Europese ontwikkelingen en de nationale rechtspraktijk.

Programma

Het Centrum voor Migratierecht is aangesloten bij het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht. Samen met de collega’s van rechtssociologie vormt CMR het deelprogramma 'Migratie & Burgerschap'.

Het onderzoek is gericht op migratierecht in de ruimste zin van het woord. Naast internationaal, Unierechtelijk en nationaal asiel- en migratierecht bestudeert CMR juridische en rechtssociologische vraagstukken die te maken hebben met: 

  • inburgering, integratie, inclusie en gelijke behandeling; 
  • onderwijs en sociale zekerheid; 
  • nationaliteit en burgerschap; 
  • internationaal familierecht, de rechten van het kind; 
  • arbeidsmarktparticipatie, toegang tot de arbeidsmarkt en internationale arbeidsmarktvraagstukken;
  • toegang tot het recht en rechtsbescherming.

Samenwerking

Binnen de Radboud Universiteit werkt CMR samen met:

Projecten

CMR geeft leiding aan of is betrokken bij grote onderzoeksprojecten, onder andere gefinancierd door de Europese Commissie: 

Bekijk alle lopende projecten

Publicaties

Alle publicaties van stafleden van het Centrum voor Migratierecht zijn te vinden in Metis.

Bekijk publicaties

Visiting Fellow worden?

Het CMR ontvangt regelmatig onderzoekers van andere academische instellingen over de hele wereld. Als je voor onderzoeksdoeleinden in ons centrum wilt verblijven, neem dan contact op door een korte toelichting op je plannen en je cv naar coördinator Karin Zwaan te mailen.