Over CMR

Het centrum richt zich op interdisciplinaire samenwerking, heeft een internationale oriëntatie en legt nadruk op de relatie tussen internationale en Europese ontwikkelingen en nationale rechtspraktijk.

Logo CMR

Profiel

Het onderzoek binnen het Centrum voor Migratierecht wordt gekenmerkt door drie aspecten: interdisciplinaire samenwerking, internationale oriëntatie en nadruk op de relatie tussen internationale ontwikkelingen en nationale rechtspraktijk. De stafleden van het centrum zijn afkomstig uit verschillende disciplines: naast juristen nemen ook onderzoekers deel die zijn geschoold in de sociologie, antropologie, politicologie, filosofie of Arabische talen. Gestreefd wordt naar integratie van de resultaten van juridisch en empirisch onderzoek. Veel onderzoeksprojecten zijn internationaal, Europeesrechtelijk of vergelijkend van aard. In publicaties en annotaties wordt veel aandacht besteed aan de relevantie van internationale normen voor de Nederlandse rechtspraktijk.

Het Centrum voor Migratierecht participeert in:
RUNOMI

EUROPAL

Odysseus Network

Geschiedenis

In de herfst van 1994 organiseerden stafleden van de juridische faculteit van de Nijmeegse Universiteit een bijeenkomst om de mogelijkheid van samenwerking op het gebied van migratie en minderheden te bespreken. Deze ideeën waren al eerder geopperd, met onder meer Fons Strijbosch die in 1990 suggereerde om een Jean Monnet leerstoel op het gebied van recht en migratie aan te vragen. In 1994 kwamen dertien medewerkers van verschillende vakgebieden samen om kennis uit te wisselen en structurele samenwerking te verkennen: Anita Böcker, Lilian Clermonts, Christine Denys, Roel Fernhout, Willem van Genugten, Kees Groenendijk, Carolus Grütters, Paul Minderhoud, Fons Strijbosch, Thomas Spijkerboer, Berry Tholen, Nena Trifunovska en Ben Vermeulen. Dit leidde tot het formele verzoek aan het faculteitsbestuur om het Centrum voor Migratierecht op te richten, wat in 1996 werd gerealiseerd. Het centrum begon als een intern overlegforum en groeide later uit tot een Onderzoekscentrum, met Elspeth Guild als academisch coördinator vanaf 1997. 

In 2015 en 2018 werd het CMR erkend als Jean Monnet Centre of Excellence. In 2021 ontving het centrum, in het bijzonder onderzoekers Karen Geertsema, Kees Groenendijk, Carolus Grütters, Paul Minderhoud, Ellen Nissen, Tineke Strik, Ashley Terlouw & Karin Zwaan, de Hermesdorfprijs voor hun publicatie 'Ongezien Onrecht in het vreemdelingenrecht' in het NJB van 9 april 2021. Dit vanwege hun pleidooi voor voldoende oog voor de menselijke maat in het vreemdelingenrecht.

Contact

Het secretariaat bevindt zich in het Grotiusgebouw, ruimte GR 03.030.

+31 24 3612087

Organisatieonderdeel

Medewerker