Over CNR

Ontdek de missie van het CNR, het onderzoeksprofiel en maak kennis met het bestuur.

Bestuur

Het bestuur van het Centrum voor Notarieel Recht bestaat uit:

Profiel

De wetenschappelijke missie van het CNR betreft het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het notariële recht, in het bijzonder het familievermogensrecht, waarbij sprake is van een multidisciplinaire aanpak, onder meer civielrechtelijk en fiscaal. Een wezenskenmerk is de praktijkgerichtheid van het wetenschappelijk onderzoek: het doordenken van fundamentele beginselen en begrippen van het notariële recht in het licht van hun praktische toepasbaarheid.

Het CNR stelt zich bovendien ten doel het verkennen en initiëren van de toepassingsmogelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van nationale wet- en regelgeving. Het onderzoek is onlosmakelijk verbonden met de opleiding Notarieel recht, die sinds jaar en dag door de faculteit wordt verzorgd. Het CNR heeft dan ook mede als doelstelling het (doen) opleiden en (doen) begeleiden van studenten in de masterfase en jonge onderzoekers die werkzaam zijn binnen het CNR.

Binnen het CNR wordt in grote lijnen het onderzoek dat in een eerdere fase verricht werd onder het programma ‘Relatievermogensrecht’ voortgezet. Het onderzoek werd verricht onder de leiding van prof. mr. M.J.A. van Mourik (1987 -2008). Per 1 november 2008 berust de leiding bij prof. mr. F.W.J.M. Schols.

Het CNR heeft de ambitie om tot de nationale academische top te behoren. Tevens hoopt het CNR op structurele wijze de rechtspraktijk te beïnvloeden en een bijdrage te leveren aan wet- en regelgeving.

Contact

Het centrum is te bereiken via het secretariaat (GR. 03.098).

024 3612186

Bereikbaarheid Grotiusgebouw

Grotiusgebouw

Het Grotiusgebouw huisvest de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.