blue helmet.us dpt defence
Brandhaarden in de wereld

Een web van conflicten

orange parade.ardfern
Master

Conflict Studies

Collegezaal
Contractonderwijs

Conflictstudies

US Navy
Minorprogramma

Conflictstudies

Weckeprijs
Leon Weckeprijs 2020

Wetenschapper-journalist Ko Colijn

Over CICAM

Medewerkers van het CICAM feliciteren hun collega Rosanne Anholt met de indrukwekkende verdediging van haar proefschrift Governning (in)security and the politics of resilience.

Het CICAM is momenteel telefonisch niet altijd bereikbaar. Probeer het later nog eens of stuur een bericht naar cicam@fm.ru.nl.

Welkom bij het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM).
Het CICAM verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs op het terrein van vrede en veiligheid, oorlog en conflict. Daarnaast heeft het CICAM een specifieke taak op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en voorlichting.

Het CICAM, opgericht in 1966, maakt deel uit van de wetenschapseenheid Politicologie van de Faculteit der Managementwetenschappen van Radboud Universiteit.

Minor Conflictstudies

Het CICAM-bachelor-
programma biedt verschillende inleidende en verdiepende cursussen, te volgen als afzonderlijke cursus of als deel van een van een minor Conflict-
studies: vier CICAM-cursussen met een inleidend, thematisch en regionaal karakter.
Lees meer.

Volg ons op Twitter