Actueel

Nieuwe minor Conflictstudies
Met ingang van academisch jaar 2024-2025 biedt het CICAM een minor Conflictstudies aan met een vastgesteld programma. Hiermee komt de mogelijkheid van een uit meerdere cursussen samengestelde minor te vervallen. Lees meer - 2 april 2024

Oratie prof. Mathijs van Leeuwen
Bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Vrede- & Conflictstudies sprak Mathijs van Leeuwen op 8 december zijn inaugurele rede uit. De titel van de inaugurele rede luidt: Van oorlog terug naar vrede. Voorbij de 'local turn' in vrede- en conflictstudies - 8 december 2023

Aanpassing onderwijsprogramma
Door onvoorziene omstandigheden kunnen de bachelorcursussen Veiligheidsdiscussies in Europa (MAN-CI06A) en Conflict and governance in Africa (MAN-CI35) niet doorgaan. Dat spijt ons ook heel erg en wij hopen en vertrouwen erop dat een passend alternatief voor deze cursus is te vinden. Zie ook: Bachelor.

Leon Weckeprijs 2023
Journalist, programmamaker en auteur Sinan Can heeft de Leon Weckeprijs 2023 in ontvangst genomen. De jury heeft de Leon Weckeprijs aan Sinan Can toegekend  omdat hij bij uitstek aan de criteria voor de prijs voldoet: zijn bijdragen aan de verschillende media zijn maatschappelijk relevant, dragen een alternatieve visie aan, zijn prikkelend en dagen uit om op een andere manier naar de problematiek te kijken. De aandacht van de jury is met name getrokken door de documentaires en reportages waarin Sinan Can met nuance, diepgang en oprechte interesse in mensen kijkt naar ontwikkelingen op het gebied van conflicten, terrorisme en onderlinge (internationale) verhoudingen en deze plaatst tegenover de aanwezige zwart-witbeelden van goed en kwaad. Daarmee laat hij als geen ander zien dat er twee kanten zijn aan elk verhaal, en elk conflict - 29 september 2023

Onderwijsprogramma 2023-2024
Het CICAM-onderwijsprogramma voor academisch jaar 2023-2024 is vastgesteld. Voor meer informatie, zie: onderwijsprogramma 2023-2024 (pdf, 235 kB).
Ga voor de inschrijftermijnen voor cursussen en tentamens naar de 'Facultaire informatie' op de internetpagina van het STIP van de Faculteit der Managementwetenschappen. 

Debat: Afghanistan. An ongoing conflict
In samenwerking met GLOCAL (Institute for Management Research, Radboud Un
iversiteit Nijmegen) organiseert LUX de lezing Afghanistan: An Ongoing Conflict; een lezing over de sociaal-politieke context omtrent de actuele ontwikkelingen in Afghanistan. Met Najeeb Azad, Romain Malejacq, Sorab Roustayar, Lema Salah, Willemijn Verkoren.
Woensdag 15 september, 19.30 uur, LUX Nijmegen, tickets € 7,50/€ 2,50.
Informatie en aanmelding - 10 september 2021

Actualiteitencollege over Afghanistan
nieuwsbrief afghanistan

De Taliban zwaait opnieuw de scepter in Afghanistan. Duizenden wanhopige burgers proberen het land te ontvluchten, terwijl de internationale gemeenschap ontzet toekijkt. Had deze tragedie voorkomen kunnen worden? Wat voor impact zal het Talibanbewind hebben op de Afghaanse bevolking? Wat moeten we denken van de belofte van de Taliban dat mensen niets te vrezen hebben? En hoe zou de internationale gemeenschap om moeten gaan met de nieuwe machthebbers? Dit zijn vragen die aan de orde komen in een Radboud Reflects-Actualiteitencollege met CICAM-medewerkers Lema Salah en Romain Malejacq. De lezing is online gratis via een livestream bij te wonen op donderdag 9 september van 16.00 tot  16.45 uur. Inschrijving via Radboud Reflects - 8 september 2022

Mathijs van Leeuwen benoemd tot hoogleraar
Met ingang van 1 september 2021 is dr. ir. Mathijs van Leeuwen benoemd tot hoogleraar. Hij heeft de leeropdracht Peace and Conflict Studies. Zijn collega's feliciteren hem met deze benoeming - 18 augustus 2021

Een nieuw perspectief op terrorisme

willemijn-verkoren-uit-de-terreurspiraal-min

In het binnenkort te verschijnen boek Uit de terreurspiraal (Boomgeschiedenis, 2021) biedt Willemijn Verkoren een nieuwe analyse van terrorisme, die aanknopingspunten biedt voor een effectievere bestrijding ervan. Zij bepleit een contraterrorisme-beleid dat is gebaseerd op een realistischer dreigingsbeeld en een beter inzicht in de achtergronden en beweegredenen van terroristen. Alleen zo kunnen we een uitweg vinden uit de geweldsspiraal van terrorisme en terrorismebestrijding. De‑escalatie is daarbij het toverwoord. 
Op 28 september (20.00 uur)  is er een Radboud Reflects-lezing en -gesprek met politicoloog Willemijn Verkoren en politiek filosoof Evert van der Zweerde. Klik hier voor meer informatie over deze (online) bijeenkomst - 18 januari 2021.

Zie voor een interview met Willemijn Verkoren: De Nieuws BV - NPO Radio1 - 2 september 2021

Hybrid governance in South Sudan
Article in which Peter Halim Justin and Willemijn Verkoren draw on empirical data collected in Yei River County, South Sudan, to contribute to debates on hybrid governance in Africa. It discusses how subsequent historical attempts at state-building have left a complex and layered governance system and analyses how this system functions on the ground in Yei River County, focusing on the land and justice sectors. The empirical analysis reveals institutional development to be ongoing and to be shaped through continuous negotiations among local stakeholders. Whilst in the land sector, this process produced power imbalances and violence, in the justice sector, unexpected institutional cooperation improved access to justice for local citizens. Important factors in determining these institutional outcomes have been what we have termed the two P’s: pragmatism and power. More information - 4 juni 2021

Leon Weckeprijs 2020

Weckeprijs

De Leon Weckeprijs 2020 is door de jury toegekend aan Ko Colijn.
'Ko Colijn is - net als Leon Wecke - een politicoloog en journalist. Sinds 1978 publiceert hij in Vrij Nederland. Voor dit weekblad (later maandblad) heeft hij van aanvang aan met veel kennis van zaken kritische beschouwingen geschreven over vraagstukken van internationale politiek, inclusief het Nederlandse defensiebeleid. Daarnaast heeft Ko Colijn zich ont­wikkeld tot een hooggewaardeerde deskundige, die ook op radio en tele­visie regelmatig zijn licht laat schijnen over vraagstukken van oorlog en vrede. Deze journalistieke activiteiten zijn altijd gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten als docent Bestuurskunde, bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen, in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken, en als directeur van NIIB Clingendael. Ko Colijn heeft via zijn journalistieke werk altijd een breed, niet-academisch publiek weten te bereiken. Naar het oordeel van de jury blinken zijn vele beschouwingen op de opiniepagina’s van dagbladen uit door een gedegen kennis van zaken én een kritische blik, vaak met een licht-ironische ondertoon.' (bron: Juryrapport) 
Door omstandigheden heeft later en op een andere wijze dan te doen gebruikelijk de tweede laureaat van de Leon Weckeprijs de prijs in ontvangst kunnen nemen - 22 maart 2021

Nora Stel lid van de RU 'Jonge Akademie'
Universitair docent Conflictstudies Nora Stel (CICAM/Politicologie) is lid geworden van de 'Jonge Akademie' van de Radboud Universiteit. De 'Jonge Akademie' brengt jonge gepromoveerde medewerkers bij elkaar om een bijdrage te leveren aan de academische cultuur van de Radboud Universiteit. Lees meer - 16 oktober 2020

'Onderdrukkking bestaat ook uit verwaarlozing en nalatigheid'.
Ruim 2.750 ton ammoniumnitraat ontplofte deze zomer in de haven van Beiroet. Bijna tweehonderd mensen overleefden de explosie niet, ruim zesduizend personen raakten gewond en de materiele schade wordt geschat op meer dan 15 biljoen dollar. Een paar weken later wordt al een nieuwe premier aangesteld. ‘Zijn aanstelling is alles behalve een radicale breuk met de zittende politieke elite in Libanon die ondanks decennia van wanbeleid van geen wijken weet ‘, vindt Nora Stel, universitair docent Conflictstudies. Zij onderzocht de Libanese vluchtelingenproblematiek en bracht daar onlangs een boek over uit. Lees meer in FM Focus - 9 oktober 2020

Refugee governance in Lebanon

refugee governance in lebanon

Onlangs verschenen van de hand van Nora Stel: Hybrid Poltical Order and the Politics of Uncertainty. Refugee Governance in Lebanon: 
'Lebanon hosts the highest number of refugees per capita worldwide and is central to European policies of outsourcing migration management. Hybrid Political Order and the Politics of Uncertainty is the first book to critically and comprehensively explore the parallels between the country’s engagement with the recent Syrian refugee influx and the more protracted Palestinian presence. Drawing on fieldwork, qualitative case-studies, and critical policy analysis, it demonstrates that the endemic ambiguity that determines refugee governance also results from a lack of political will to create coherent and comprehensive rules of engagement to address refugee crises.' Lees meer - 1 september 2020

Lancering Moral Injury-projectwebsite
Het is zover. De website van het onderzoeksproject Moral Injury online: www.projectmoralinjury.nl. In dit interdisciplinaire project bestuderen onderzoekers de moreel-psychische impact van het werk van (voormalig) militair- en politiepersoneel, gericht op de rol van de context waarin militairen en politieagenten hun werk doen. Een onderdeel van dit onderzoek is daarnaast de ontwikkeling van praktijkinterventies. Project Moral Injury is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en is een samenwerking van de Radboud Universiteit (Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management/Politicologie), de Nederlandse Defensie Academie, de Politieacademie, het Veteraneninstituut en het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Bezoek de projectwebsite voor de laatste stand van zaken, achtergrondinformatie over het project en aanmelding voor de nieuwsbrief - 2 juni 2020

'Onwetendheid in een oorlog is geen excuus'
De onwetendheid bij Defensie inzake militaire missies is strategie: door gebrekkige kennis over slachtoffers probeert het democratische controle te ontlopen, aldus Nora Stel en Lauren Gould op NRC.nl Lees meer - 13 mei 2020

Morele verwonding militairen
Militairen die terugkomen van een missie in oorlogsgebied, krijgen vaak te maken met gevoelens van schuld, woede en boosheid. ‘Morele verwonding’, noemt onderzoeker Tine Molendijk dat in VOX magazine. In nieuw onderzoek gaat Molendijk aan de slag met de vraag: hoe kunnen we deze militairen helpen? - 20 december 2019

Onderzoeker van het jaar
Medewerkers van het CICAM feliciteren hun collega Mathijs van Leeuwen, die is verkozen tot de facultaire onderzoeker van het jaar! - 19 december 2019

Warlord Survival

malejacq warlord survival

How do warlords survive and even thrive in contexts that are explicitly set up to undermine them? How do they rise after each fall? Romain Malejacq's book Warlord Survival answers these questions. Drawing on hundreds of in-depth interviews in Afghanistan between 2007 and 2018, with ministers, governors, a former vice-president, warlords and their entourages, opposition leaders, diplomats, NGO workers, and local journalists and researchers, Romain Malejacq provides a full investigation of how warlords adapt and explains why weak states like Afghanistan allow it to happen. Meer informatie - 17 december 2019

CICAM ontvangt NWO subsidie naar onderzoek en preventie ‘morele verwonding’ bij militairen en politiepersoneel
Willemijn Verkoren, universitair hoofddocent aan het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM), ontvangt in samenwerking met Tine Molendijk, een subsidie uit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Naast het CICAM participeren de Nederlandse Defensie Academie, het Veteranen Instituut, de Politieacademie, Arq Psychotrauma Expert Groep in het programma. Lees meer - 12 juni 2019

Minder recente berichten vindt u op de archiefpagina.


revolution