Leon Wecke 1932 - 2015

Leon Wecke

LEON WECKE

1932 - 2015

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde collega Leon Wecke,
politicoloog/polemoloog, docent, columnist, inspirator en kritisch kompas.

Leon was vijftig jaar geleden betrokken bij de oprichting van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken en heeft sindsdien een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ‘zijn’ instituut, nu het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op zijn 65ste verjaardag wenste hij geen gebruik te maken van het recht om met pensioen te gaan; hij heeft tot afgelopen mei, als 83-jarige docent, college gegeven.

Vele generaties studenten volgden zijn colleges Polemologische theorieën, Legitimatie van veiligheidsbeleid, Terrorisme: beeld en werkelijkheid en van andere cursussen.

Leon was gastdocent bij onder meer Instituut Clingendael, Instituut Defensie Leergangen en de Koninklijke Marechaussee.

Hij schreef gedurende de afgelopen vijftig jaar talloze artikelen en commentaren in vak- en dagbladen. Ook was Leon columnist bij Omroep Gelderland, waar hij twee ochtenden in de week Wecke’s Wereld uitsprak. Daarnaast was hij columnist voor Checkpoint, Carré en JASON Magazine. Tot voor kort ging hij in columns voor het Soeterbeeck Programma in op de actualiteit - altijd kritisch en tot nadenken stemmend, tegelijkertijd getuigend van humor en welbespraaktheid.

Naast zijn werkzaamheden voor de universiteit was Leon actief in de Wereld Federalisten Beweging Nederland, Fraternité Mondial, de Nederlandse Vereniging Medische Polemologie en de Vrije Gedachte.

Leon was een icoon voor het CICAM en het vakgebied van de Polemologie. Hij laat een grote leegte achter.

Namens het CICAM,
Willemijn Verkoren