CICAM

Het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM), in 1965 onder de naam Studiecentrum voor Vredesvraagstukken (SVV) opgericht, maakt deel uit van de opleiding Politicologie van de Faculteit der Managementwetenschappen van Radboud Universiteit.
De hoofdtaken van het CICAM zijn het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van onderwijs op het terrein van vrede en veiligheid, oorlog en conflict.
Daarnaast heeft het CICAM een specifieke taak op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en voorlichting.

Onderzoek

Het onderzoek van het CICAM richt zich op grootschalige conflicten, die gewelddadig van aard zijn of waar een sterke oorlogsdreiging vanuit gaat. Een nadruk ligt hierbij op de dynamiek van een internventie in conflict en op strategieën voor postconflict vredesopbouw. Lees meer.

Onderwijs

Het CICAM biedt keuzeonderwijs in de bachelorfase, inclusief een minor Conflictstudies. Daarnaast verzorgt het CICAM in samenwerking met de opleiding Sociale Geografie de mastervariant 'Conflicts, Territories and Identities' en in samenwerking met Politicologie de mastervariant 'Conflict, Power and Politics'. Het CICAM biedt studenten de mogelijkheid wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderwerpen, die buiten het reguliere onderwijsaanbod liggen, te bestuderen. Studenten hebben de mogelijkheid hun vrije ruimte, zowel in de bachelor- als de masterfase, met CICAM-vakken te vullen. Lees meer.
Het complete onderwijsprogramma voor 2023-2024 vindt u hier (pdf, 235 kB).

Maatschappelijke dienstverlening

Het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) heeft naast de reguliere onderzoeks- en onderwijstaken een faculteitsoverstijgende taak op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Het CICAM heeft binnen de Faculteit der Managementwetenschappen een eigenstandige positie en heeft een faculteitsoverstijgende taak op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Lees meer.