Bachelor

Het CICAM-bachelorprogramma biedt verschillende inleidende en verdiepende cursussen. Deze zijn als afzonderlijke cursus te volgen of kunnen deel uitmaken van de minor Conflictstudies (een combinatie van verschillende CICAM-cursussen).

Cursusaanbod (bachelorfase)*

* Voor (inhoudelijke) informatie van de CICAM-cursussen verwijzen wij u naar het onderwijsprogramma 2023-2024 (pdf, 235 kB).

Academisch jaar 2023-2024

Semester 1 - Periode 1
-   War and statebuilding in Afghanistan

Semester 1 - Periode 2
-   Framing en legitimatie van veiligheidsbeleid en gewelddadig conflict
-   Inleiding in conflictanalyse en -management
-   Natural resources, conflict and governance

Semester 2 - Periode 3
-   Actuele vraagstukken van oorlog en vrede

Semester 2 - Periode 4
-   Conflict and governance in Africa (cursus komt te vervallen)
-   Terrorisme: beeld en werkelijkheid
-   Veiligheidsdiscussies in Europa (cursus komt te vervallen)

Alle cursussen worden gewaardeerd met 6 ECTS.


Academisch jaar 2024-2025

Semester 1 - Periode 1
-  Framing en legitimatie van veiligheidsbeleid en gewelddadig conflict

Semester 1 - Periode 2
-   Terrorisme: beeld en werkelijkheid

Semester 2 - Periode 3
-  Inleiding in conflictanalyse en -management

Semester 2 - Periode 4
Natural resources, conflict and governance

MINOR CONFLICTSTUDIES

Met ingang van academisch jaar 2024-2025 biedt het CICAM een minor Conflictstudies aan met een vastgesteld programma. Hiermee komt de mogelijkheid van een uit meerdere cursussen samengestelde minor te vervallen.*

Minor Conflictstudies (vanaf september 2024)
De minor Conflictstudies biedt een uitgebreide inleiding in het interdisciplinaire wetenschapsveld van conflict- en vredesstudies. Studenten krijgen inzicht in de oorzaken, dynamiek en gevolgen van gewapend politiek conflict en de interventies en het beleid die conflicttransformatie mogelijk maken; ontwikkelen vaardigheden als framing analyse en conflict mapping en doen kennis op over maatschappelijk urgente thema’s zoals de samenhang tussen gewapend conflict en klimaatverandering en de dreiging van terrorisme, polarisatie en extremisme. De minor biedt een kritische beschouwing op de machtsstructuren die het verloop van oorlog en vredesopbouw bepalen en geeft ruimte aan verschillende perspectieven van professionals - van beleidsmakers en analisten tot diplomaten en vredesactivisten.

Minor Conflictstudies 
1. Inleiding in conflictanalyse en -management (MAN-CI49; 6 ECTS):
2. Framing en de legitimatie van veiligheid en conflict (MAN-CI08A: 6 ECTS):
3. Terrorisme: beeld en werkelijkheid (MAN-CI24; 6 ECTS)
4.  Natural resources, conflict and governance (MAN-CI45; 6 ECTS) (de voertaal van deze cursus is Engels)

De minor biedt een inleiding in het vakgebied van Conflictstudies (Inleiding in conflictanalyse en -management), een conceptuele verdieping in de kritisch-discursieve benadering van conflictanalyse (Framing en de legitimatie van veiligheid en conflict) en twee thematische vakken die ingaan op conflictgerelateerde onderwerpen die maatschappelijk en onder beleidsmakers op veel aandacht kunnen rekenen en die de specifieke expertise van het CICAM op het gebied van terrorismestudies en natuurlijke hulpbronnen weerspiegelen (Terrorisme: beeld en werkelijkheid en Natural resources, conflict and governance). Laatsgenoemde cursus maakt ook deel uit van de interfacultaire sustanability minor.

* Minor Conflcitstudies 'oude stijl'
De minor Conflictstudies welke u onder bepaalde voorwaarden zelf kon invullen (een minor bestaande uit minimaal één verplichte inleidende cursus, één ‘regionale’ cursus, één ‘thema’-cursus en een vrij te kiezen cursus uit een van voornoemde categorieën) komt met ingang van september 2024 te vervallen.

1.   Inleidende cursussen. Minimaal één van onderstaande cursussen:
-   Actuele vraagstukken van oorlog en vrede (6 ects)
-   Inleiding in conflictanalyse en -management (6 ects)

2.   Regionale specialisatie. Minimaal één van onderstaande cursussen:
-   Conflict and governance in Africa (6 ects) (cursus komt te vervallen)***
-   Veiligheidsdiscussies in Europa (6 ects)
-   War and statebuilding in Afghanistan (6 ects) (cursus komt te vervallen)***

3.   Themaspecialisatie. Minimaal één van onderstaande cursussen:
-   Framing en legitimatie van veiligheidsbeleid en gewelddadig conflict (6 ects)
-   Natural resources, conflict and governance (6 ects)
-   Terrorisme: beeld en werkelijkheid (6 ects)

** Een CICAM-minor bestaat uit minimaal 24 ECTS. Het is echter mogelijk de minor met één of meerdere CICAM-cursussen uit te breiden, mits aan bovenstaande basisvoorwaarden voor de CICAM-minor wordt voldaan.

*** Door onvoorziene omstandigheden kunnen de bachelorcursussen Veiligheidsdiscussies in Europa (MAN-CI06A) en Conflict and governance in Africa (MAN-CI35) niet doorgaan. Dat spijt ons ook heel erg en wij hopen en vertrouwen erop dat een passend alternatief voor deze cursus is te vinden.
-              Studenten die een enkel bachelorkeuzevak op het gebied van Conflictstudies wilden volgen kunnen ook nog kiezen voor: Actuele vraagstukken van oorlog en vrede (MAN-CI04A) (blok 3) en Terrorisme: beeld en werkelijkheid (MAN-CI24)
-              Voor studenten die per se in het tweede semester een CICAM-minor wensten te volgen en af te ronden zijn er diverse alternatieve opties, zoals Migration and Society (MAN-BKV65) (blok 3, 6 EC); Regionale specialisaties en theorievorming (SOW-CAB1018) (blok 4, 6 EC); Theories of International Relations (MAN-BCU2013EN) (blok 3-4 / 6 EC); Internationale Organisaties (MAN-BCU309) (blok 3 / 6 EC).
Voor deze en andere cursussen geldt dat voor inschrijving moet worden nagegaan of deelname aan deze cursus mogelijk is. Neem hiervoor contact op met de betreffende docent.
-             Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om de CICAM-minor over meerdere jaren uit te spreiden.

Indien u het minorprogramma wenst te volgen dient u zich via Osiris voor de afzonderlijke vakken in te schrijven.

Bachelor Politicologie: Politiek - Macht en conflict
Naast bovenstaand keuzeonderwijs dat toegankelijk is voor alle studenten die bij de Radboud Universiteit staan ingeschreven, participeert het CICAM in de bacheloropleiding Politicologie. Zie voor informatie: Politiek - Macht en conlflict.


Bachelorcoördinator
drs. M. Cras
maarten.cras@ru.nl