Bachelor

Het CICAM-bachelorprogramma biedt verschillende inleidende en verdiepende cursussen. Deze zijn als afzonderlijke cursus te volgen of kunnen deel uitmaken van de minor Conflictstudies (een combinatie van verschillende CICAM-cursussen).

Cursusaanbod (bachelorfase)*

* Voor (inhoudelijke) informatie van de CICAM-cursussen verwijzen wij u naar het onderwijsprogramma 2022-2023 (pdf, 232 kB).

Academisch jaar 2021-2022

Semester 1 - Periode 1
-   War and statebuilding in Afghanistan

Semester 1 - Periode 2
-   Legitimatie van veiligheidsbeleid
-   Inleiding in conflictanalyse en -management

Semester 2 - Periode 3
-   Natural resources, conflict and governance
-   Actuele vraagstukken van oorlog en vrede

Semester 2 - Periode 4
-   Conflict and governance in Africa
-   Terrorisme: beeld en werkelijkheid
-   Veiligheidsdiscussies in Europa

Alle cursussen worden gewaardeerd met 6 ECTS.


MINOR CONFLICTSTUDIES

Het CICAM verzorgt ook een minoropleiding: een combinatie van verschillende CICAM-cursussen: de minor Conflictstudies (24 ects*), waarin u minimaal één verplichte inleidende cursus dient te volgen en drie keuzevakken, waarbij minimaal één ‘regionale’ cursus en één ‘thema’-cursus in de minor dient te worden opgenomen (één cursus uit elke categorie en één vrij keuze uit onderstaande cursussen).

1.   Inleidende cursussen. Minimaal één van onderstaande cursussen:
-   Actuele vraagstukken van oorlog en vrede (6 ects)
-   Inleiding in conflictanalyse en -management (6 ects)

2.   Regionale specialisatie. Minimaal één van onderstaande cursussen:
-   Conflict and governance in Africa (6 ects)
-   Veiligheidsdiscussies in Europa (6 ects)
-   War and statebuilding in Afghanistan (6 ects)

3.   Themaspecialisatie. Minimaal één van onderstaande cursussen:
-   Natural resources, conflict and governance (6 ects)
-   Legitimatie van veiligheidsbeleid (6 ects)
-   Terrorisme: beeld en werkelijkheid (6 ects)

* Een CICAM-minor bestaat uit minimaal 24 ECTS. Het is echter mogelijk de minor met één of meerdere CICAM-cursussen uit te breiden, mits aan bovenstaande basisvoorwaarden voor de CICAM-minor wordt voldaan.

Indien u het minorprogramma wenst te volgen dient u zich via Osiris voor de afzonderlijke vakken in te schrijven.


Bachelorcoördinator
drs. M. Cras
maarten.cras@ru.nl