Onderwijs

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod van het CICAM wordt gestuurd door in wetenschappelijk opzicht belangrijke thema's en onderzoeksgebieden. Daarnaast biedt het CICAM studenten de mogelijkheid maatschappelijk relevante onderwerpen, die buiten het reguliere onderwijsaanbod liggen, te bestuderen. De cursussen van het CICAM bieden studenten een discipline-overstijgende benadering over de wetenschap van oorlog en vrede. Zo kan de collegereeks Actuele Vraagstukken van Oorlog en Vrede (gericht op het wetenschappelijk én maatschappelijk duiden van relevante ontwikkelingen op het terrein van conflict en conflictpreventie) zich in een grote belangstelling van studenten van verschillende faculteiten en universiteiten* verheugen. Informatie over het onderwijsaanbod en een beschrijving van de verschillende bachelor- en mastercursussen vindt u in het onderwijsprogramma 2023-2024 (pdf, 235 kB).

* LET WEL: studenten van een andere universiteit dan de Radboud Universiteit Nijmegen dienen zich in te schrijven bij de centrale studentenadministratie van de RU Nijmegen (Comeniuslaan 4, Nijmegen, telefoon 024 - 361 2345), vanwelk zij een studentnummer krijgen toegewezen.
Op de internetpagina www.ru.nl/studentenzaken is een formulier te downloaden dat kan worden gebruikt voor de aanvraag van een inschrijvingspakket. Nadat u een RU-studentnummer heeft gekregen kunt u zich inschrijven via Osiris (internetdiensten voor studenten).

Wij raden alle studenten aan voor tentamen- en vakantieperioden het j (xls, 69 kB)aarrooster van de Faculteit der Managementwetenschappen (pdf, 754 kB) te raadplegen.

Voor nadere inlichtingen over het onderwijsprogramma kunt u terecht bij CICAM, Heyendaalseweg 141, telefoon: 024 - 361 5687.

Contractonderwijs

Ook belangstellenden die niet bij een Nederlandse universiteit staan ingeschreven kunnen door middel van contractonderwijs aan CICAM-cursussen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CICAM (telefoon 024 - 3615687 of e-mail cicam@fm.ru.nl).


13123123