dr. J. van der Lijn

ONDERZOEK / RESEARCH

Wetenschappers, beleidsmakers en media beoordelen de resultaten van vredesoperaties op uiteenlopende wijzen, wat resulteert in een breed spectrum aan positieve en negatieve bevindingen. In dit onderzoek wordt aan de hand van de Structured, Focused Comparison-methode een vergelijkende casestudie verricht naar de resultaten van vier VN-vredesoperaties (Cambodja, El Salvador, Mozambique en Rwanda). Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat vredesoperaties met een vredesopbouwend karakter tot doel hebben om een bijdrage te leveren aan 'bestendige vrede' (durable peace); het dichterbij brengen van een situatie waarin het gebruik van georganiseerd geweld afwezig is en de oorzaken van het conflict zijn weggenomen. Dit onderzoek tracht antwoorden te vinden op de volgende vragen: In hoeverre dragen VN-vredesoperaties bij aan 'bestendige vrede' en hoe dragen VN-vredesoperaties bij aan 'bestendige vrede'? Doel van deze studie is het leveren van een bijdrage aan de theorievorming met betrekking tot vredesoperaties.

Scholars, policymakers and media have assessed the results of peacekeeping operations in various manners, resulting in a broad spectrum from positive to negative findings. Using the Structured, Focused Comparison-method this study makes a comparative case study of the results of four peacekeeping operations (Cambodia, El Salvador, Mozambique, Rwanda). The starting point of this study is the assumption that peacekeeping operations with a peace building character aim to contribute to 'durable peace' - the situation in which the use of organised violence is absent and the causes of the conflict are addressed. This study intends to answer the following questions: To what extent do UN peace-building operations contribute to 'durable peace'?, and How do UN peace-building operations contribute to 'durable peace'? Aim of this study is to contribute to the orderly cumulation of theory regarding peacekeeping operations.

PUBLICATIES / PUBLICATIONS

Boeken / Books

 • Walking the tightrope: Do UN peacekeeping operations actually contribute to durable peace?, Rozenberg Publishers, Amsterdam, 2006
 • Conflictonderzoek in het Nederlandse taalgebied: problemen bij onderzoek naar het ononderzoekbare?, Nijmegen, 2001 [redactie met Ann Pauwels]. 

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften / Articles in Academic Journals

 • 'Een blauwdruk voor VN-peacebuilding-operaties? Factoren voor succes en falen bekeken', in: Vrede en Veiligheid, 34 (2005) 3, pp. 278-300


Hoofdstukken in boeken / Books Chapters

 • 'Bosnië-Herzegovina tien jaar na Dayton: kleine stapjes in een ongewisse richting', in: Bomert, B., T. van den Hoogen & R. Wessel, Jaarboek vrede en veiligheid 2005: Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief, Nijmegen, CICAM, 2006, pp. 151-175
 • 'Richting en beoordelingsmethode voor het succes of falen van VN-vredesoperaties', in: Conflictonderzoek in het Nederlandse taalgebeid: problemen bij onderzoek naar het ononderzoekbare?, Nijmegen, 2001 [redactie met Ann Pauwels].


Artikelen in geschreven media / Articles in Newspapers and Magazines

 • 'Veel VN-vredesoperaties zijn wel degelijk effectief', in: de Volkskrant, 14 maart 2006
 • 'Vredesoperatie dient duurzame vrede in landen', in: Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2006
 • 'Missie moet met genoeg soldaten en anders niet', in: de Volkskrant, 11 januari 2006
 • 'Vredesstichten gaat niet samen met oorlogsvoering', in: de Gelderlander, 22 december 2005
 • 'Niet ingrijpen in Afrika is gevaarlijker', in: de Volkskrant, 11 augustus 2005
 • 'Meer dan euroscepsis', de Gelderlander, in: 10 juni 2005
 • 'Irak is uitzondering op regel', de Volkskrant, in: 10 juni 2004
 • 'Nederlanders zijn in Congo meer nodig dan in Irak', in: de Volkskrant, 11 juni 2003 [met Ann Pauwels]
 • 'Weg naar vrede in Midden-Oosten loopt dood', in: Trouw, 9 mei 2003
 • 'Dutchbat werd terecht naar Srebrenica gestuurd', in: Trouw, 14 november 2002
 • 'Cambodja stelt het verleden uit', in: de Volkskrant, 14 februari 2002
 • 'Afghanistan het best af onder VN', in: Trouw, 18 oktober 2001
 • 'Congo kan tot Sierra Leone 'in het groot' verworden', in: NRC Handelsblad, 10 mei 2000 [met Ann Pauwels]
 • 'Nieuw fiasco dreigt voor de VN in Kongo', in: De Morgen, 7 april 2000 [met Ann Pauwels]

Artikelen in populairwetenschappelijke media / Articles in non-specialist media

 • 'Steentje voor steentje; de bijdrage van VN-peacekeeping operaties aan de opbouw van duurzame vrede' , in: Wereldbeeld, VVVN, 2006 nr.2
 • 'VN-blauw past bij jou: wat is het nut van VN peacekeeping operaties?, in: VN forum, 2006(1), 2006
 • 'Gezocht: conflict managers in plaats van vredestichters: over de onoplosbaarheid van het Israëlisch-Palestijnse conflict', in: Jason Magazine, 28 (2003) 3, pp. 3-5
 • 'Hoe vroeg en hoe hard moeten de bellen rinkelen? Van tijdige kennis naar tijdig handelen ter conflictbeheersing', in: Internationale Spectator, juli/augustus 2000, nr. 78, pp.389-394.

Rapporten / Reports

 • .......
 • ........

Gastlezingen en conferentiepapers / Lectures and Conference Papers (since  2008)

 • .......
 • ........

lijn walking

Walking the tightrope.
Do UN peacekeeping operations actually contribute to durable peace?