Medewerkers CIF Centraal

Naam:     M.A.G. Bekker (Marian)
Functie:     (directie-)secretaresse
Adres/kamer:     Houtlaan 4.02.150
Telefoon:     024-361 14 85
Emailadres:     marian.bekker@ru.nl


Naam:    B.L.J. van Bree (Bas)
Functie: coördinator projectadministratie
Adres/kamer:
Telefoon:
Emailadres: bas.vanbree@ru.nl


Naam:     Drs. M.J.J. Krikhaar (Marcel)
Functie:     senior beleidsmedewerker
Adres/kamer:     Houtlaan 4, 02.128
Telefoon:     024-361 22 16
Emailadres:     marcel.krikhaar@ru.nl


Naam:     M.G.J. van Lent (Marcel)
Functie:     coördinator projectadministratie
Adres/kamer:    Houtlaan 4, 02.150
Telefoon:     024-362 0137
Emailadres:     marcel.vanlent@ru.nl

Naam:    K. Reijers-Dekkers (Karen)
Functie: coördinator projectadministratie
Adres/kamer: Houtlaan 4, 02.150
Telefoon:   024-362 0137
Emailadres: karen.reijers@ru.nl

Naam:     drs. E. Theunissen-van Aarle RA (Esther)
Functie: coördinator AO/IB en fiscale coördinator
Adres: 
Telefoon: 024-3616004 en 06-31132164
Emailadres: Esther.Theunissen@ru.nl

Naam:     P.G.C. Vos RA (Paul)
Functie:     senior beleidsmedewerker
Adres/kamer:     Houtlaan 4, 02.128
Telefoon:     024-361 14 29
Emailadres:     paul.vos@ru.nl