Zoek in de site...

Verwerkingsactiviteiten

De drie clips bouwen in principe op elkaar voort en komen het best tot hun recht als ze alle drie bekeken worden. Ze kunnen echter ook apart bekeken worden. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de clips ingezet kunnen worden. Denk aan bijvoorbeeld:

  • het stimuleren van meertaligheid onder leerlingen;
  • als deel van een al bestaande veeltalige aanpak in de klas;
  • om het thema meertaligheid te introduceren en/of bespreekbaar te maken, misschien als deel van burgerschapsvorming of door de komst van anderstalige leerlingen;
  • de kennis over meertaligheid onder leerlingen te verdiepen.

Op deze website zijn tips en suggesties voor verwerkingsactiviteiten bij de door ons gemaakte animatieclips te vinden, maar allereerst willen we twee nuttige algemene bronnen noemen van lesmateriaal over meertaligheid en talige diversiteit.

De eerste bron is het door Karijn Helsloot en Fleur Damen geschreven SJOES. Dit is een prachtige samenstelling van lesmateriaal met als doel het stimuleren van taalbewustzijn en meertaligheid, inclusie en saamhorigheid. In een reeks van 12 lessen maken leerlingen kennis met o.a. talenfamilies, getallen, en schrift in allerlei verschillende talen. Door de praktische insteek en mooi vormgegeven werkbladen kan dit direct ingezet worden. De tweede les, De talen van de klas, waarin leerlingen een overzicht maken van de talen in hun klas, sluit heel goed aan bij onze eerste clip. Karijn Helsloot is oprichter van Studio Taalwetenschap.

De tweede algemene bron is www.metrotaal.be. Metrotaal is een website die scholen en docenten kan helpen om aan de slag te gaan met open talenbeleid, waarin ruimte is voor meertaligheid en veeltalig onderwijs. Het interessante van deze website is dat het zowel achtergrondinformatie als concrete tips geeft voor activiteiten in de school of in de klas. Die materialen zijn samengebracht onder www.metrotaal.be/bibliografie. Hier vind je allerlei activiteitenfiches, bronnenkaarten, begeleidingsfiches, filmfragmenten, artikelen en interessante websites die je kunnen helpen bij het vormgeven van onderwijs met aandacht voor talige diversiteit. Concrete lessuggesties zijn vooral te vinden onder het kopje ‘activiteitenfiches’. Een paar voorbeelden van leuke activiteiten zijn: Talenposters, Beeldtaal, Taaluno, Taalfamilies in Europa, Rara, wat ben ik en Mi Casa.

De derde bron is de in januari 2019 verschenen publicatie "Lesactiviteiten meertaligheid (pdf, 3,3 MB)" van SLO met daarin verschillende lesactiviteiten voor basisschoolleerlingen van groep 1 t/m groep 8. De activiteiten zijn met name gericht op het vergroten van het taalbewustzijn en het vergroten van de ruimte voor de meertalige identiteit van leerlingen.

Naast de activiteiten en lesmaterialen die in bovenstaande drie bronnen te vinden zijn, doen we een aantal suggesties voor activiteiten die specifiek aansluiten bij onze animatieclips. We hopen dat deze suggesties inspiratie bieden voor leuke en leerzame les- en leeractiviteiten.