Zoek in de site...

Overkoepelende activiteiten

  • Een mooie manier om de meertaligheid van je school of je klas in beeld te krijgen, is kinderen tweetalige boeken of verhalen te laten schrijven: op de linkerpagina staat de moedertaal van de kinderen en op de rechterpagina het Nederlands. Uiteraard is het mogelijk om tweetalige en eentalige kinderen hierin te laten samenwerken. En natuurlijk krijgen die boeken dan een plek in de schoolbibliotheek! Zie deze website voor hoe een school in Canada dat heeft aangepakt.
  • De animatieclips die wij hebben gemaakt, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hoe leuk en leerzaam zou het niet zijn om leerlingen zelf een onderzoekje te laten uitvoeren over taal en meertaligheid? Leerlingen kunnen bijvoorbeeld interviews houden met meertalige kinderen en/of volwassenen (op basis van hun eigen samengestelde vragenlijst), en de antwoorden analyseren. Of leerlingen kunnen kleine taalleerexperimenten of woordenschatquizjes maken die bestaan uit woorden uit verschillende talen. Vervolgens proberen ze op een overzichtelijke manier de resultaten in kaart te brengen en geven ze er bijvoorbeeld een presentatie over. In de verwerkingsactiviteiten per animatieclip geven we enkele tips over hoe zo'n onderzoekje gedaan kan worden. Mocht u als docent of school nadere informatie en/of ondersteuning op dit gebied willen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier om door te gaan naar de activiteiten bij clip 1.
Klik hier om door te gaan naar de activiteiten bij clip 2.
Klik hier om door te gaan naar de activiteiten bij clip 3.
Klik hier voor een downloadbare PDF met alle suggesties voor verwerkingsactiviteiten (pdf, 239 kB).