Zoek in de site...

Onderzoek naar Klasse(n)taal: wil jij meedenken?

Voor een deelproject binnen het onderzoek 'Wanneer taal niet vanzelfsprekend is' is taalwetenschapper Imme Lammertink op zoek naar ouders van kinderen met TOS die willen meedenken over  het onderzoek. Het onderzoek gaat over het onderlinge taalgebruik van kinderen met TOS en hun klasgenoten.

Uw deelname aan de brainstormsessie betekent niet automatisch dat uw kind ook moet deelnemen aan het onderzoek. In een volgend stadium wil Imme ouders van kinderen benaderen voor deelname aan het onderzoek.

Om welke ouders gaat het?

Ouders van:

  • Kinderen met TOS tussen de 8 en 11 jaar oud in het regulier onderwijs;
  • Kinderen met TOS tussen de 8 en 11 jaar oud in het speciaal onderwijs.

Wat gaan we doen?

Voor ouders die met Imme Lammertink mee willen meedenken organiseert zij een kleine (digitale) bijeenkomst waarin ze meer vertelt over het onderzoek. Ze is benieuwd naar:

  • Welke vragen ouders zelf hebben over het taalgebruik van klasgenoten.
  • Wat zij van het onderzoek vinden
  • Waarom zij hun kind wel/niet mee zouden laten doen aan het onderzoek

Door het onderstaande formulier in te vullen, geeft u aan interesse te hebben in deelname aan de brainstormsessie.