Zoek in de site...

Studieadviseurs

Esther Marsman

Studieadviseur B1 en B2

Thomas van Aquinostraat 4, kamer 04.373, 6525 GD Nijmegen.
E-mail: esther.marsman@ru.nl

Sanne de Meijer

Studieadviseur B3, pre-master en master

Thomas van Aquinostraat 4, kamer 04.375, 6525 GD Nijmegen.
E-mail:  sanne.demeijer@ru.nl

Studenten Communicatiewetenschap kunnen zelf een afspraak maken met de studieadviseur via de studentenportal.

Studenten van een andere opleiding kunnen een afspraak maken via het secretariaat Communicatiewetenschap, tel.: 024 3612372/06 29646401, E-mail: susanne.samuelsz@ru.nl

De taak van de studieadviseur is studenten begeleiden en adviseren tijdens de studie. Indien door omstandigheden een specifieke studieregeling noodzakelijk mocht zijn, kan de studieadviseur bij de examencommissie en/of docenten bemiddelen. Tevens kan de studieadviseur studenten doorverwijzen naar de studentendecaan van Dienst Studentenzaken.

De studieadviseur bewaakt ten behoeve van de opleiding de studievoortgang van de studenten, geeft de opleiding op grond van haar/zijn bevindingen advies over de inrichting en de organisatie van het onderwijs en is de opleiding ook behulpzaam bij het uitbrengen van het wettelijk verplichte advies einde eerste studiejaar en het daarbij horende 'tussenadvies' in februari van het eerste studiejaar van de student.