Contractonderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De bachelor- en masteropleidingen van de Rechtenfaculteit verzorgen jaarlijks een groot aantal cursussen. Aan een deel van deze cursussen kunt u ook deelnemen als u niet staat ingeschreven als student aan een universiteit. Heeft u bijvoorbeeld geen tijd voor een volledige opleiding? Is het voor uw werk belangrijk dat u snel specifieke vaardigheden leert? Of wilt u als Radboud-alumnus gebruik maken van het gratis studietegoed dat u heeft ontvangen bij uw afstuderen? Dan kunt u gebruik maken van contractonderwijs.

Voor wie?

De vereiste vooropleiding voor het volgen van vakken via het contractonderwijs is gelijk aan die voor het volgen van een universitaire studie. Uitzondering hierop zijn de vakken uit het eerste jaar (B1). 
Voor sommige vakken gelden specifieke voorkenniseisen, deze staan vermeld in de vakinformatie. Wanneer u niet voldoet aan de opleidingseisen, maar wel beschikt over voldoende relevante werkervaring, dan kan in overleg met de coördinator contractonderwijs en de vakdocent bekeken worden of deelname aan een cursus mogelijk is.

Cursusaanbod 

Het volledige cursusaanbod van de rechtenfaculteit vindt u hier. U kunt aan vrijwel alle cursussen van 5 studiepunten (ECTS) of meer deelnemen. Denk aan vakken als Arbeidsrecht, Huurrecht, Omgevingsrecht en vakken op het gebied van notarieel en financieel recht, maar ook aan actuele vakken zoals Artificial Intelligence & recht en Privacy & gegevensbeschermingsrecht. 
Het vak Economie en Jaarrekeningrecht (4 ECTS) kan ook via het contractonderwijs gevolgd worden, omdat dit vak als voorkennisvereiste is gesteld voor bepaalde mastervakken.

Cursusgeld  

Het cursusgeld bedraagt in 2024-2025 EUR 145,- per EC voor de bachelorvakken en EUR 175,- per EC voor de mastervakken. Hiervoor mag u deelnemen aan het onderwijs, aan twee (geplande) tentamengelegenheden en krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Het cursusmateriaal dient u zelf aan te schaffen.  
Voor de betaling van het cursusgeld ontvangt u een factuur. De factuur moet binnen 10 werkdagen zijn voldaan. Het onderwijs is vrijgesteld van btw.

Alumni van de Radboud Universiteit 

Cursussen kunnen ook bekostigd worden vanuit het digitaal studietegoed (18 ECTS) dat studenten van de Radboud Universiteit ontvangen bij de uitreiking van hun masterdiploma. 

Meer informatie over het gratis studietegoed.

Certificaat 

Indien u geslaagd bent voor het tentamen ontvangt u op aanvraag een certificaat. Deelname aan het tentamen is niet verplicht. Een bewijs van deelname wordt onder bepaalde voorwaarden verstrekt.

NOvA opleidingspunten

Via het contractonderwijs kunt u aanspraak op NOvA opleidingspunten. Hiervoor moet u kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd.  Indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, dient het onderwijs te worden afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald.

Meer informatie nodig over de NOvA PO-punten? Bekijk hier de volledige verordening: Verordening advocatuur Artikel 4.4 Opleidingspunten
Bron: website Nederlandse Orde van Advocaten

Inschrijven 

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden als contractstudent. Inschrijven is mogelijk tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met informatie. 
U kunt zich vanaf juli inschrijven voor de vakken in het eerste semester en vanaf december voor de vakken in het tweede semester.

Voorsorteervakken verkorte deeltijdopleiding

Bent u voorwaardelijk toegelaten tot de verkorte deeltijdopleiding? Dan dient u zich vanaf juli in te schrijven voor de drie voorsorteervakken: Inleiding tot de rechtswetenschap en Inleiding Internationaal recht en Inleiding Europees recht

Inschrijven voorsorteervakken

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het volgen van contractonderwijs dan kunt u contact opnemen met de coördinator contractonderwijs Fiorina Argante.

06-31132409

Inschrijfformulier contractonderwijs Rechten

* Verplicht veld

Om u aan te melden voor contractonderwijs aan de Faculteit der Rechten dient u onderstaand formulier in te vullen. Bij verdere opmerkingen of vragen, kunt u contact opnemen met contractonderwijs [at] jur.ru.nl (contractonderwijs[at]jur[dot]ru[dot]nl).

Persoonlijke gegevens

Zoals vermeld op paspoort/ID
Zoals vermeld op paspoort/ID

Cursusinschrijving(en)

Vermeld de cursusnamen, cursuscodes en het aantal studiepunten (ECTS) zoals vermeld in de studiegids.
Indien voldoende

Betaling

De kosten voor deelname aan het contractonderwijs bedragen in 2024-2025 €145,00 per EC voor de bachelorvakken en €175,00 per EC voor de mastervakken.

U ontvangt een factuur.

Alleen in te vullen indien afwijkend van bovenstaand adres (straat, postcode en plaats)
Indien van toepassing
Na ontvangst van de getekende versie, wordt de inschrijving verwerkt.
Slechts één bestand.
20 MB limiet.

Annulering

Annulering uitsluitend schriftelijk tien dagen voor aanvang van de cursus via contractonderwijs [at] jur.ru.nl (contractonderwijs[at]jur[dot]ru[dot]nl). Administratiekosten van € 50,00 worden in rekening gebracht. Later annuleren betekent dat u het volledige cursusgeld bent verschuldigd.

Vragen

Met het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met de verwerking van mijn gegevens door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in een door de faculteit beheerde administratie. Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn gegevens voor alle aan het contractonderwijs gerelateerde doeleinden. De Radboud Universiteit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.