Zoek in de site...

Premasters

Creative Industries
Students who do not meet the entry requirements for the Master’s programme can apply for admission to the premaster's programme. Information about the premaster’s programme can be found on the website. For more information, please contact the student advisor: creativeindustries@ru.nl.

Tourism and Culture Students who do not meet the admission requirements for the Master’s programme can in some cases apply for the premaster’s programme. You can find more information on the premaster’s programme on the website.

The premaster programs below are only taught in Dutch

Kunstgeschiedenis
Studenten met een specifieke aanverwante opleiding (Kunstacademie: richting autonoom of docent Kunst) kunnen in aanmerking komen voor een premaster van:
- het programma Kunstgeschiedenis en
- het programma Kunstbeleid en Mecenaat indien men kiest voor de kunsthistorische benadering,

Het premasterprogramma dat de opleiding Kunstgeschiedenis aanbiedt omvat in principe 60 studiepunten, maar alle aanvragen voor toelating tot de premaster worden individueel beoordeeld.  
Voor meer informatie en een checklist voor aanstaande premasterstudenten richt je je tot de studieadviseur.

Kunstbeleid en kunstbedrijf
Studenten met een HBO diploma op het gebied van de kunsten en studenten met een universitair BA diploma kunnen in aanmerking komen voor een premaster. Meer informatie over de premaster vind je op de website.