Zoek in de site...

Admission requirements and exemption regulations

Students with a HBO (higher vocational education) degree may be eligible for certain exemptions, depending on the content of the programme they completed. If you think you are eligible for exemption(s), you should contact the programme coordinator, who will then advise the examining board of Linguistics, which will ultimately decide whether the exemption(s) will be granted.

Toelating pre-master Taal- en Spraakpathologie

Graduates from a Language and Speech Therapy programme at HBO level can follow a one-year transition programme for admission to the Master's degree programme in Language and Speech Pathology. You can find more information on this in the prospectus of the Bachelor's degree programme in Linguistics under the heading ‘De postpropedeutische bachelorfase (B2 en B3): Schakelprogramma Taal- en Spraakpathologie voor hbo-afgestudeerden Logopedie' (The post-propaedeutic Bachelor's phase (B2 and B3: Transition programme for Language and Speech Pathology for graduates from a Language and Speech Therapy programme at HBO level).

Toelating pre-master Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Deze pre-master kun je volgen wanneer je een hbo-diploma Leraar Nederlands, Leraar Basisonderwijs of Logopedie hebt behaald. Het studieprogramma bestaat uit 60 EC en kan in één studiejaar worden afgerond. De pre-master geeft na afronding toelating tot de eenjarige masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert.

In de pre-master word je vertrouwd gemaakt met de belangrijkste theorieën en vaardigheden die in de bacheloropleidingen Taalwetenschap en Nederlandse Taal en Cultuur worden gedoceerd. Deze twee opleidingen organiseren samen met het talencentrum Radboud in’to Languages de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert. Zo bouw je een solide basis op voor jouw deelname aan het onderwijs in de masterspecialisatie en krijg je al een voorproefje van hoe boeiend het vakgebied NT2 is. Heb je vragen over de pre-master? Of heb je een inhoudelijk verwant hbo-diploma (anders dan bovengenoemd) en wil je weten of je voor de premaster in aanmerking komt? Neem dan contact op met de studieadviseur: Mw. Klaar Vernaillen 024 - 36 12 888 k.vernaillen@let.ru.nl