Zoek in de site...

Premasters

De studieprogramma’s van de pre-masters zijn erop gericht om de studenten kennis en vaardigheden te laten verwerven op het gebied van de taalwetenschap (bijv. Psycholinguïstiek, Van Woord tot Zin en Fonetiek) en op het gebied van academisch onderzoek uitvoeren, resultaten analyseren en erover rapporteren (bijv. cursussen Statistiek en Bachelorwerkstuk).

Premaster 2018-2019 voor de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie, vooropleiding HBO-logopedie.

Code Cursusnaam ECTS Periode
LET-TWB249 Taalontwikkelings-stoornissen 5 1
LET-TWB244 Psycholinguïstiek 5 1-2
LET-TWB135 Taalanalyse 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek 5 1-2
LET-TWB322 Afasie 5 1-2
LET-TWB201A Statistiek 2 5 2
LET-TWB208 Statistiek 3 5 3
LET-TWB321 Neurolinguïstiek 5 3
LET-TWB323 Akoestische fonetiek 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-TWB130 Spraak, Stem en Gehoor 5 4
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk voor TSP 5 4

Pre-master 2018-2019 voor de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Code Cursusnaam* ECTS Periode
LET-TWB132 Moedertaal-verwerving 5 1-2
LET-NTCB221 Taal en cognitie 5 1-2
LET-TWB243 Sociolinguïstiek 5 1-2
LET-NTCB130 Taal en media 5 1-2
LET-NTCB140 Praktische onderzoeksvaardig-heden Neerlandistiek 5 1-2
LET-TWB242 Tweedetaal-verwerving: van kindertijd tot volwassenheid 5 3-4
LET-TWB228 Leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 5 3-4
LET-TWB248 Geletterdheid 5 3-4
LET-NTCB137 Taal en overtuiging 5 3-4
LET-LETCC100 Geschiedenis van het denken 5 3-4
LET-TWB300A Scriptie 10 1-2-3-4

* Onder voorbehoud van kleine wijzigingen t.g.v. roostering