Zoek in de site...

Education (Dutch only)

Betrokken opleidingsinstituut: Radboud DocentenAcademie

Bij voorbaat goedgekeurd voor: studenten van alle opleidingen

Contact: Marjanke de Bruin of Hanke van Buren (studieadviseur Radboud Docentenacademie) en http://www.ru.nl/docentenacademie/

Ingangseisen: http://www.ru.nl/docentenacademie/educatieve-minor/aanmelden/toelatingseisen/

Aantal EC: 30 EC

Korte toelichting

De Radboud Docenten Academie verzorgt een minor Educatie die je kunt volgen in het derde jaar van je bachelor. Met deze minor Educatie behaal je, in combinatie met je bachelordiploma, een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, waarmee je les kunt geven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. Dit is anders dan wanneer je in de master kiest voor de specialisatie Science in Education: hiermee haal je je eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Dan mag je ook les geven in de bovenbouw van havo en vwo.

De minor Educatie van de Radboud Docenten Academie beslaat 30 ec en neemt het volledige eerste semester in beslag (september tot en met januari) Aan de ene kant volg je colleges aan de universiteit. Daarin maak je kennis met de theorieën van onderwijs, pedagogiek en didactiek. Daarnaast loop je drie dagen stage op een (opleidings)school, waar je bekend raakt met het onderwijs en zelf ervaart hoe het is om voor de klas te staan.

De stageschool en de docentenacademie zijn nauw met elkaar verbonden. Tijdens je stage koppel je je praktijkervaringen steeds aan de theorie die je in colleges hebt meegekregen. Andersom bieden de colleges je naast theoretische verdieping en achtergronden ook ruimte om te oefenen en ervaringen uit te wisselen. De hoofdonderdelen van het curriculum zijn algemene didactiek, vakdidactiek op het niveau van het schoolvak, en professioneel persoonlijk leren. In dit laatste onderdeel werk je aan belangrijke vaardigheden voor een beginnend docent, zoals reflecteren, organiseren en presenteren.

Heb je interesse? Informeer dan bij je studieadviseur wat de mogelijkheden zijn of kijk op de website van de docentenacademie voor meer informatie. Als je de minor met succes hebt afgerond, én je hebt je Bachelor diploma behaald, ben je beperkt tweedegraads lesbevoegd.