Zoek in de site...

Premasters

The premaster programmes are intended to provide a student without the required academic bachelor's degree with the knowledge and skills that will enable him/her to follow the master's programmes we have on offer. At the moment, we only offer premaster programmes for Dutch students, or students that have a C1 proficiency level in Dutch. Each specific linguistics programme has its own specific premaster programme, as indicated below. We do our best to avoid any overlaps in the teaching schedule of the obligatory courses but sometimes a tailor-made solution is needed.

Premaster 2019-2020 voor de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie Onderstaand programma is voor studenten met een vooropleiding HBO-logopedie. Studenten met een andere (academische) vooropleiding, verwant aan het vakgebied, krijgen een premasterprogramma op maat.

Code Cursusnaam ECTS Periode
LET-TWB249 Taalontwikkelings-stoornissen 5 1
LET-NTCB221

Taal en Cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek

5 1-2
LET-TWB135 Taalanalyse 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek 5 1-2
LET-TWB322 Afasie 5 1-2
LET-TWB201A Statistiek 2 5 2
LET-TWB208 Statistiek 3 5 3
LET-TWB321 Neurolinguïstiek 5 3
LET-TWB323 Akoestische fonetiek 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-TWB250 Spraak, Stem en Gehoor 5 4
LET-TWPM01 Bachelorwerkstuk voor TSP 5 4

Pre-master 2019-2020 voor de masterspecialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Code Cursusnaam* ECTS Periode
LET-ETCENB213 of LET-NTCB224 Van klank tot woord* of Fonologie 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek* 5 1-2
LET-NTCB221 Taal en cognitie Inleiding Psycholinguïstiek* 5 1-2
LET-TWB116 Semantiek* 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin* 5 3-4
LET-TWB132 Moedertaalverwerving*
LET-TWB243 Sociolinguïstiek 5 1-2
LET-TWB242 Tweedetaal-verwerving: van kindertijd tot volwassenheid 5 3-4
LET-TWB228 Leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 5 3-4
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk 10 1-2-3-4
Voor de resterende 5ec kan een keuze gemaakt worden uit:
LET-TWB126 Statistiek 1 (sterk aanbevolen) 5 1
LET-TWB121 Taalkundige Databestanden 5 1-2

* verplichte vakken van de premaster Linguistics.

Pre-master 2019-2020 voor de masterspecialisaties General Linguistics en Language and Communication Coaching

Code Cursusnaam ECTS Periode
LET-ETCENB213 of LET-NTCB224 Van Klank tot Woord* of Fonologie 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek* 5 1-2
LET-NTCB221 Taal en cognitie Inleiding Psycholinguïstiek* 5 1-2
LET-TWB116 Semantiek* 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-TWB132 Moedertaalverwerving 5 1-2
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk 10 3-4
Voor de resterende 20ec kan een keuze gemaakt worden uit:
LET-TWB126 Statistiek 1 (sterk aanbevolen) 1
LET-TWB121 Taalkundige Databestanden 5 1-2
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 5 2
LET-TWB243 Sociolinguïstiek 5 1-2
LET-TWB242 Tweedetaalverwerving:
van kindertijd tot
volwassenheid
5 3-4
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 5 3-4
LET-TWB248 Geletterdheid 5 3-4
LET-TWB233 Forensische linguïstiek 5 3-4
LET-TWB321 Neurolinguïstiek 5 3
LET-TWB320 Pragmatiek 5 3

* Verplichte vakken van de premaster Linguistics