Zoek in de site...

Professional Specialisation: Religion and Policy (Dutch)

Er wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven over een wereldwijde opleving van religie en een terugkeer van religie in het publieke domein. Wat Nederland betreft heeft dit laatste onder andere te maken met de komst van niet-westerse immigranten die doorgaans meer waarde hechten aan religie. Oude thema’s, zoals scheiding van kerk en staat, of geloof en politiek, die door ontzuiling en ontkerkelijking op de achtergrond geraakt waren, komen terug op de agenda. Deze variant leidt op voor de functie van beleidsmedewerker op het snijvlak van religie en samenleving. Enerzijds zijn er religieuze organisaties (kerken, scholen, zorginstellingen) die te maken krijgen met ledenverlies (secularisatie) en pluralisering (diversiteit). Anderzijds zijn er maatschappelijke instellingen (gemeenten, bedrijven) die te maken krijgen met religie.

Het programma start met de grondslagenmodule theorie van culturele en religieuze diversiteit. Voorts krijg je drie theorie- en taakmodulen die de specifieke religiewetenschappelijke kennis op het terrein van bestuur- en beleidskunde verdiepen. Het zijn de cursussen Religie en diversiteitsmanagement, Religie en diversiteitsbeleid als ook Religie, recht en beleid. Om theorie en praktijk bij elkaar te brengen volg je de vaardigheidscursus beleidsplanning- en implementatie. Omdat praktijkgericht onderzoek voor stage en scriptie een belangrijke rol speelt, wordt voor dit programma de methodemodule methoden in religie- en beleidsonderzoek aangeboden. De stage is een verplicht onderdeel en is inhoudelijk gekoppeld aan de masterscriptie. De opdrachtstage biedt de student de mogelijkheid om een advies te schrijven, een onderzoek te doen of een inventarisatie te maken binnen een bepaald beroepsveld. De scriptie schrijf je in het tweede jaar van de master Theologie. Daarom heb je de mogelijkheid in plaats van de masterscriptie in jaar 3 de cursus Theologische reflectie te volgen. Vervolgens kun je in afspraak met de onderwijs- en stagecoordinator de vrije ruimte met één (van 10 EC) of twee (van 5 EC) inhoudelijk en kerkelijk relevante cursussen invullen.

Programmaoverzicht
Cursus Cursuscode EC Periode

Theorie van culturele en religieuze diversiteit

FTR-RSMAB100

5

1 & 2

Religie en diversiteitsbeleid

FTR-RSMAB101

5

1 & 2
Religie, recht en beleid FTR-RSMAB102 5 1 & 2
Religie en diversiteits-management FTR-RSMAB103 5 1 & 2
Beleidsplanning en -implementatie FTR-RSMAB104 5 1 & 2
Methoden van religie- en beleidsonderzoek FTR-RSMAB105 5 1 & 2
Opdrachtstage FTR-RSMAB125 15 3 & 4
Theologische reflectie FTR-RTMAG109 5 3 & 4
Vrije ruimte 10 3 & 4
Totaal 60