Zoek in de site...

Professional Specialisation: Spiritual Care (Dutch)

De opleiding omvat naast beroepsstage en supervisie een zestal cursussen met overzichten die de grondslagen van de discipline bieden, taakinleidingen die de begripsvorming in functieaspecten van het beroep verhelderen en practica waarin vaardigheden worden ingeoefend en onderzoekstaken worden uitgevoerd. De scriptie schrijf je in het tweede jaar van de master Theologie. Daarom heb je de mogelijkheid in plaats van de masterscriptie in jaar 3 de cursus Theologische reflectie te volgen. Vervolgens kun je in afspraak met de onderwijs- en stagecoördinator de vrije ruimte met één (van 10 EC) of twee (van 5 EC) inhoudelijk en kerkelijk relevante cursussen invullen. Deze opleiding is geaccrediteerd door de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) en door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging (SKGV).

Programma-overzicht
Cursus Cursuscode EC Periode

Rituele expressie

FTR-RTMAG100

5

1 & 2

Grondslagen geestelijke verzorging

FTR-RTMAG101

5

1 & 2
Klinische onderzoeks-methoden FTR-RTMAG102 5 1 & 2
Religieuze counseling FTR-RTMAG103 5 1 & 2
Ethische ondersteuning FTR-RTMAG104 5 1 & 2
Spirituele diagnostiek FTR-RTMAG105 5 1 & 2
Beroepsstage FTR-RTMAG125 15 3 & 4
Supervisie FTR-RTMAG011 0 3 & 4
Vrije ruimte 10 3 & 4
Theologische reflectie FTR-RTMAG109 5 3 & 4
Totaal 60