Zoek in de site...

Teaching course religious studies/life orientation (in Dutch)

Opleiding tot docent: eerstegraads lesbevoegdheid

De educatieve master van de Radboud Docenten Academie* leidt afgestudeerde masterstudenten op voor een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs. Met een diploma van deze masteropleiding kun je aan de slag in de bovenbouw van havo en vwo. De opleiding voor het schoolvak godsdienst & levensbeschouwing en het schoolvak filosofie start in september.

De educatieve master is een voltijd opleiding die een jaar in beslag neemt. Als je al een baan hebt die moeilijk te combineren is met het voltijdprogramma, kun je onder bepaalde voorwaarden voor de deeltijdvariant kiezen. In dat geval volg je de colleges van het voltijdprogramma, maar dan gespreid over twee jaar.

*De docentenopleiding voor het schoolvak Godsdienst en levensbeschouwing wordt aangeboden onder verantwoordelijkheid van de Bijzondere Faculteit der Theologie.

De inhoud van de opleiding

De meeste studenten starten de educatieve master met veel kennis van het vak, maar met weinig 'didactische bagage' en weinig ervaring voor de klas. Praktijkervaring is essentieel om een goede docent te kunnen worden. Daarom organiseert de Radboud Docenten Academie de educatieve master samen met scholen in het voortgezet onderwijs. Jouw opleiding tot eerstegraads leraar is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van je opleidingsschool en de docentenacademie.

De helft van de opleiding vindt plaats op de stageschool, de andere helft op de universiteit. Dit zijn uiteraard geen gescheiden werelden. Tijdens je stage koppel je je praktijkervaringen steeds aan de theorie die je in colleges hebt meegekregen. Andersom bieden de colleges je naast theoretische verdieping en achtergronden ook ruimte om te oefenen en ervaringen uit te wisselen. De hoofdonderdelen van het curriculum zijn algemene didactiek, vakdidactiek op het niveau van het schoolvak, en professioneel persoonlijk leren. In dit laatste onderdeel werk je aan belangrijke vaardigheden voor een beginnend docent, zoals reflecteren, organiseren en presenteren.

Meer informatie over de educatieve master.