Zoek in de site...

Course index

Course code
Course name
LET-ACWME0009 Activism and the Creative Industries (5 ec)
LET-ACWME0000 Core Course Creative Industries (5 ec)
LET-ACWME0004 Creativity and Arts Education (5 ec)
LET-ACWM1605 Cultureel ondernemerschap (5 ec)
LET-ACWM1505 Cultuursponsoring en mecenaat (5 ec)
LET-ACWME0001 Global media industries (5 ec)
LET-KGM562 Het transhistorische museum (5 ec)
LET-KGM597A Kerncursus: Kunstgeschiedenis (5 ec)
LET-ACWM2705 Kerncursus Kunstbeleid en Kunstbedrijf (5 ec)
LET-KGM561 Kunstmarkt en kunsthandel (5 ec)
LET-ACWM10020 Master's Thesis (20 ec)
LET-KGM670A Masterscriptie Kunstgeschiedenis (20 ec)
LET-KGM610 Masterstage Kunstgeschiedenis (10 ec)
LET-KGM577 Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting (5 ec)
LET-KGM528 Medium en Materialiteit voor 1800 (5 ec)
LET-KGM529 Medium en Materialiteit na 1800 (5 ec)
LET-ACWME0008 Music Industry (5 ec)
LET-ACWMST10 Onderzoeksstage (10 ec)
LET-ACWME1004 Remaking Tourism (5 ec)
LET-ACWME1011 The Ethics of Tourism (5 ec)
LET-KGM550 Themacollege: collegereeksen Middeleeuwse, Vroegmoderne en Moderne Kunstgeschiedenis (5 ec)
LET-KGM551 Themacollege Middeleeuwen: Insulaire sculptuur (5 ec)
LET-KGM552 Themacollege Vroegmodern: De kunst van het kijken: visuele cultuur in de vroegmoderne tijd (5 ec)
LET-KGM553 Themacollege Modern: Humor al strategie in beeldende kunst, 1950-2020 (5 ec)
LET-ACWME0003 Thinking through Fashion (5 ec)
LET-ACWME1002 Tourism and culture: theories and trends (10 ec)
LET-ACWME1003 Tourism and Cultural Heritage (5 ec)
LET-ACWME1007 Tourism on Demand (1) (5 ec)
LET-ACWME1008 Tourism on Demand (2) (5 ec)
LET-ACWME1009 Tourism on Demand (3) (5 ec)