Zoek in de site...

Programme of Science and Education starting year 2020

Dear student,

We are working on solutions for hybrid education that will take place online and on campus. Therefore the instructional modes, number of exams, the form of the exams and/or assignments may change. You will be informed through Brightspace in case of changes. The course information in the Course guide provides an indication of what you can expect in the course.

In the case of not being able to attend one or more practical courses/lab days due to corona measures, the course coordinator will decide if the student is obligated to re-take the missed meeting and how this will take place.
---
Onderstaand programma geldt voor studenten die de specialisatie Science and Education volgen vanaf collegejaar 2020/2021. Dit is een grotendeels Nederlandstalig programma.

De stage op de middelbare school vindt plaats op dinsdag en donderdagochtend. Hou hier rekening mee bij het uitzoeken van keuzecursussen. Voor overleg of advies kun je een afspraak maken met de studieadviseur.

Jaar 1 Semester 1 - Verplichte cursussen
Kwartaal 1 Kwartaal 2
RDA-MA2-01 Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs  (3 EC) RDA-MA2-02 Leren en instructie 1: De les vanuit verschillende leertheorieën (2 EC)
RDA-MA2-03 Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken (1 EC)
RDA-MA2-09 Stage 1 (7 EC)
NWI-WM227 Statistics in Society (6 EC)
NWI-EDU01-01 Rode draad (4 EC) deel 1/2
Keuzecursussen
RDA-MA-20/15 RDA Keuze (1 EC)
Wiskunde keuzecursus (6 EC)
Semester 2 - Verplichte cursussen
Kwartaal 3 Kwartaal 4
RDA-MA2-04 Leren en instructie 2: Lessen in samenhang en activeren (2 EC) RDA-MA2-21 Leren en instructie 3: Leermoeilijkheden en differentiatie (3 EC)
RDA-MA2-06 Adolescentiepsychologie: de leerling centraal in het pedagogisch handelen van leraren (3 EC) RDA-MA2-08 Klassenmanagement: op weg naar een veilig en stimulerend leerklimaat (2 EC)
RDA-MA2-10 Stage 2 (7 EC)
NWI-EDU01-01 Rode draad (4 EC) deel 2/2
NWI-EDU02 - Methoden van vakdidactisch Onderzoek (6 EC)
Keuzecursussen
Wiskunde keuzecursus (6 EC)
Jaar 2 Semester 1 - Verplichte cursussen
Kwartaal 1 Kwartaal 2
RDA-MA2-13 Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak (4 EC)
RDA-MA2-11 Stage 3 (8 EC)
NWI-EDU03 Geïntegreerd masteronderzoek (20 EC) deel 1/2
NWI-EDU01-02 Rode draad (4 EC) deel 1/2
NWI-WB019C Geschiedenis en Grondslagen van de Wiskunde (6 EC)
Keuzecursussen
RDA-MA2-20/15 RDA Keuze (1 EC)
Semester 2 - Verplichte cursussen
Kwartaal 3 Kwartaal 4
RDA-MA2-16 Teacher Leadership (4 EC)
RDA-MA2-12 Stage 4 (8 EC)
NWI-EDU03 Geïntegreerd masteronderzoek (20 EC) deel 2/2
NWI-EDU01-02 Rode draad (4 EC) deel 2/2
Keuzecursussen
Wiskunde keuzecursus (6 EC)