Zoek in de site...

Vooropleidingseisen LOGO

Werken als therapeut of diagnosticus?

Wil je als BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog werken in (G)GZ-instellingen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen? Of werk je liever als BIG-erkend GZ-psycholoog in een zelfstandige praktijk?
Oriënteer je hoe dan ook tijdig op de vereisten voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek en op de toelatingsvereisten voor de GZ-vervolgopleiding.

GZ-opleiding

Na de masteropleiding Psychologie is het mogelijk om de tweejarige opleiding tot BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) te volgen. In Nederland kun je de GZ-opleiding op zes plaatsen volgen, onder andere bij het Nijmeegse Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Toelating

Toelating tot de GZ-opleiding wordt geregeld door de Vereniging LOGO (Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen). Aan toelating zijn meerdere voorwaarden verbonden. Eén van de LOGO-toelatingsvoorwaarden is een zogeheten Verklaring vooropleiding.

Afgestudeerden van de Nijmeegse masterspecialisatie Gezondheidspsychologie komen voor een Verklaring vooropleiding in aanmerking, als zij de onderstaande cursussen met goed gevolg afronden:

B1:

 • PSB1GE06N: Algemene Inleiding Psychologie
 • PSB1PS13N: Methoden van professioneel handelen
 • PSB1PS14: Professionele vaardigheden voor psychologen
 • PSB1DH06N: Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 1
 • PSB1BC06N: Brein & Cognitie 1
 • PSB1AS05N: Academische Vaardigheden voor psychologen
 • PSB1RS15N: Onderzoekspracticum 1.

B2:

 • PSB2DH10AE: D&H 2: Psychopathology from a life-cycle perspective
 • PSB2DH10BE: D&H 2: MINI practical
 • PSB2BE10AE: B&E 2: Behaviour in organisations
 • PSB2BE10BE: B&E 2: Practical assignment Behaviour in organisations
 • PSB2BC10AE: B&C 2: Clinical Neuropsychology
 • PSB2BC10BE: B&C 2: Practical Clinical Neuropsychology
 • PSB2PS35E: Conversational skills in psychology
 • PSB2AS15E: Theoretical psychology
 • PSB2RS30E: Research Project 2.

B3:

 • PSB3DH15E: D&H 3: Psychology and Health
 • PSB3AS30E: Psychological ethics
 • PSB3DH23E: Clinical assessment and decision making
 • PSB3DH66N: Klinisch professionele vaardigheden
 • PSB3RS60E, PSB3RS50E: Research Project 3
 • PSB3RS65E, PSB3RS75E: Bachelor's thesis.

Selectie van GZP

Bovenop bovenstaande lijst, zijn de volgende cursussen vereist voor GZP: PSB3DH50E: Psychotherapy én PSB3BC15E: B&C 3: Cognitive neuropsychology (in plaats hiervan kun je ook kiezen voor PSB3DH45E: Affective Sciences and Psychopathology).

Aanbevolen voor GZP is: PSB3BC16E Psychopharmacology and Psychopathology.

Master Gezondheidszorgpsychologie (GZP):

 • alle cursussen
 • Klinische stage inclusief drie uitgebreide diagnostische casussen.

Studenten met een bachelor of master van elders

Studenten die elders een bachelor of master psychologie hebben behaald, laten door de betreffende universiteit de Verklaring vooropleiding invullen. Direct bij aanvang van je opleiding aan de RU overleg je met de LOGO-contactpersoon of je aan de eisen kunt gaan voldoen of dat aanvullende vakken nodig zijn.

Contactpersoon VLOGO-verklaring:

studentadvisor@psych.ru.nl

RU-studenten: kunnen online een afspraak maken
Externe studenten: via STIP, tel. 024-3616163