Zoek in de site...

Programme of Science and Education

De specialisatie Science and Education is een grotendeels Nederlandstalig programma.

De stage op de middelbare school vindt plaats op dinsdag en donderdagochtend. Hou hier rekening mee bij het uitzoeken van keuzecursussen. Voor overleg of advies kun je een afspraak maken met de studieadviseur.

Jaar 1 Semester 1 - Verplichte cursussen
Kwartaal 1 Kwartaal 2
RDA-MA2-01 Visie op het schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs  (3 EC) RDA-MA2-02 Leren en instructie 1: effectieve lessen vanuit meerdere perspectieven (2 EC)
RDA-MA2-09 Begeleide stage 1 (7 EC)
NWI-WM227 Statistics in Society (6 EC)* of
NWI-WM300 Mathematical Thinking and Application* (6 EC)
LET-EDU-MA11 Academische en Professionele Ontwikkeling 1 (2 EC)
Keuzecursussen
Wiskunde keuzecursus (6 EC)
Semester 2 - Verplichte cursussen
Kwartaal 3 Kwartaal 4
RDA-MA2-04 Leren en instructie 2: het leren zichtbaar maken door leraren (2 EC) RDA-MA2-21 Leren en instructie 3: vakdidactische oriëntatie op leermoeilijkheden en instructiestrategieën (3 EC)
RDA-MA2-06 Oriëntatie op de pedagogische professionaliteit van leraren (3 EC) RDA-MA2-08 Handelen vanuit pedagogische professionaliteit: creëren van een veilig en krachtig leerklimaat (2 EC)
RDA-MA2-03 Persoonlijk leiderschap van de docent en professioneel spreken (1 EC)
RDA-MA2-10 Begeleide stage 2 (7 EC)
LET-EDU-MA12 Academische en Professionele Ontwikkeling 2 (2 EC)
NWI-EDU02 Methoden van vakdidactisch Onderzoek (6 EC)
Keuzecursussen
Wiskunde keuzecursus (6 EC) of
NWI-WM302 History and Philosophy of Mathematics* (6 EC)
Jaar 2 Semester 1 - Verplichte cursussen
Kwartaal 2
RDA-MA2-13 Leren en instructie 4: leren innoveren in het schoolvak (4 EC)
RDA-MA2-11 Zelfstandige stage 1 (8 EC)
NWI-EDU03 Geïntegreerd masteronderzoek (20 EC) deel 1/2
LET-EDU-MA13 Academische en Professionele Ontwikkeling 3 (2 EC)
NWI-WM300 Mathematical Thinking and Application* (6 EC) of
NWI-WM227 Statistics in Society (6 EC)*
Keuzecursussen
RDA-MA2-15 RDA Verdiepingsthema 1 (1 EC)
Semester 2 - Verplichte cursussen
Kwartaal 3 Kwartaal 4
RDA-MA2-16 Teacher Leadership (4 EC)
RDA-MA2-12 Zelfstandige stage 2 (8 EC)
NWI-EDU03 Geïntegreerd masteronderzoek (20 EC) deel 2/2
LET-EDU-MA14 Academische en Professionele Ontwikkeling 4 (2 EC)
Keuzecursussen
NWI-WM302 History and Philosophy of Mathematics* (6 EC) of
Wiskunde keuzecursus (6 EC)
RDA-MA2-20 RDA Verdiepingsthema 2 (1 EC)

* Cursus wordt niet elke jaar aangeboden, maar is wel een verplicht onderdeel van het programma.