Zoek in de site...

Pre-master Economie voor bachelor Rechtsgeleerdheid

Studenten die een bachelor Rechtsgeleerdheid hebben behaald aan de Radboud Universiteit, kunnen instromen in de masteropleiding Economics wanneer zij  een aantal cursussen uit het bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie met succes hebben afgerond. Dit pre-master programma kan al tijdens de bachelorstudie Rechtsgeleerdheid worden gevolgd.

Na voltooiing van de pre-master ontvang je een certificaat (en dus geen universitair bachelordiploma). Dit certificaat geeft uitsluitend toegang tot de masteropleiding Economics aan de Radboud Universiteit. De te volgen cursussen van de pre-master zijn afhankelijk van de specialisatie die binnen de masteropleiding wordt gevolgd: