Zoek in de site...

Doelstelling en eindtermen

De tweejarige master ‘Educatie in de Bètawetenschappen' omvat de specialisaties Biologie, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Informatica  en biedt je de mogelijkheid een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen in het betreffende schoolvak. Je volgt een geïntegreerde educatieve masteropleiding, waarin je naast vakinhoudelijke competenties ook didactische en pedagogische competenties ontwikkelt. De master is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, waar zich de expertise op het terrein van de vakinhoud en vakdidactisch onderzoek bevindt, en de Radboud Docenten Academie, die de eerstegraads lerarenopleidingen verzorgt.

Toekomstperspectief

Na afronding van de tweejarige educatieve master Biologie, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde of Informatica beschik je over eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs in Nederland, in het bijzonder in de bovenbouw van havo en vwo, maar ook in het HBO. Aangezien je in deze master verschillende competenties hebt gecombineerd, kun je met je verworven vaardigheden ook je prima terecht bij diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Vaardigheden als uitleggen, het leidinggeven aan groepen en sociale en communicatieve vaardigheden komen ook daar goed van pas.

Website

Actuele informatie over de master is te vinden op 
https://www.ru.nl/opleidingen/masters/educatie-in-de-betawetenschappen

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator van deze master is prof. dr. Erik Barendsen (erik.barendsen@ru.nl).

Dr. Harmen Schaap (harmen.schaap@ru.nl) is coördinator van het deel dat door de Radboud Docenten Academie wordt verzorgd.

Dr. Margit Rem (margit.rem@ru.nl) is opleidingsdirecteur van de drie tweejarige Educatieve Master opleidingen aan de Radboud Universiteit, waaronder deze master Educatie in de Bètawetenschappen.

Eindtermenmatrix

Eindtermenmatrix voor T&C en MMW

Je vindt de eindtermenmatrix ook hier (pdf, 233 kB).