Zoek in de site...

Examencommissie

Examencommissie

De examencommissie beslist over alle verzoeken die te maken hebben met de inrichting van je studieprogramma (zoals wijzigingen daarin), vrijstellingen, en andere zaken rond de uitvoering van het onderwijs en de tentamens (zoals tentamengelegenheden of deadlines). De examencommissie werkt hiervoor met een formulier (zie hieronder), waarin je je verzoek nader kunt toelichten en voorzien van eventuele bijlagen.

Je kunt bij de examencommissie ook klachten indienen over de gang van zaken bij een tentamen of over een beoordeling.

Het is verstandig om over een verzoek aan de examencommissie vooraf te overleggen met de studieadviseur (via studieadviseur-eduma2@ru.nl).

VERZOEK EXAMENCOMMISSIE*

* alle verzoeken aan de examencommissie m.b.t. de tweejarige educatieve masters verlopen via het aanmeldformulier van de Faculteit der Letteren. Selecteer in het formulier “Educatieve master” en je studiejaar.

Voor overige vragen kun je een e-mail sturen naar het algemeen e-mailadres van de examencommissie van de Tweejarige Educatieve Master: excie-eduma2@ru.nl.

Leden examencommissie

  • drs. René Gerritsen (voorzitter) (FdL)
  • prof. dr. Haike Jacobs (secretaris) (FdL)
  • dr. Marcel Becker (FFTR)
  • dr. Gerry van der Kamp-Alons (FdM)
  • drs. Ingrid Stassen (extern lid)
  • dr. Gerhard Stoel (RDA)
  • vacature (FNWI)

Taken examencommissie

  • Vrijstellingen verlenen, aan het begin van of tijdens de opleiding;
  • De kwaliteit en de uitvoering van de beoordelingen van de tentamens bewaken;
  • Examenaanvragen beoordelen (onder andere de judicia, zoals cum laude), en uiteindelijk de verleende diploma’s en supplementen ondertekenen.

Studenten Informatiepunt (STIP)

Heb je een administratieve vraag of is er iets niet duidelijk over de registratie van je studieresultaten? Richt je dan tot de Studentenadministratie van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.