Zoek in de site...

Leerlijnen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Masters omvat 120 EC, die in de basis gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf leerlijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC): drie cursussen waarin vakinhoud op masterniveau gecombineerd wordt met vakdidactische thema’s. Daarnaast volg je vakinhoudelijke verdiepingscursussen die goed passen bij het programma van jouw schoolvak. Hierbij kun je kiezen uit een aantal cursussen uit het onderwijsaanbod van de faculteit.
  • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC): cursussen op het terrein van de vakdidactiek van jouw schoolvak, de algemene didactiek en pedagogiek. Ook heb je keuzeruimte om je verder te verdiepen of verbreden in verschillende thema's.
  • Methodologie en onderzoek (26 EC): je volgt een cursus op het terrein van methoden van vakdidactisch onderzoek en een masterscriptie waarin je zelf een vakdidactisch onderzoek uitvoert in de praktijk van je school.
  • Praktijklijn (30 EC): in de schoolstage, die gedurende de hele opleiding doorloopt, ontplooi  je je docentkwaliteiten en vertaal je de inzichten uit andere lijnen naar de praktijk. De stage bestaat uit twee perioden waarin je onder begeleiding werkt, gevolgd door twee perioden waarin je zelfstandig lesgeeft.
  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC): in deze lijn staat je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist centraal. Via voorbeelden van activiteiten van professionele leraren komen de verbanden tussen de verschillende lijnen in de opleiding tot leven.

Duits visualisatie 2023-2024

Waarom de leerlijnen?

Je volgt gedurende de twee jaar steeds onderwijs op de universiteit (zowel vakinhoudelijk als methodologisch, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch) en je loopt twee jaar stage. Dit maakt het mogelijk om kennis toe te passen in de onderwijspraktijk en om tegelijkertijd ervaringen uit diezelfde onderwijspraktijk te koppelen aan de theorie die in de opleiding wordt aangeboden. De opleiding bestaat uit verschillende lijnen. Deze leerlijnen zijn ontwikkeld om inzicht te krijgen hoe je opleiding is opgebouwd en je te ondersteunen in je leerproces. Het combineren van alle lijnen van de opleiding doet een beroep op je eigen regie en professionaliteit, dit betekent ook dat je zelf om begeleiding vraagt wanneer dat nodig is.