Zoek in de site...

Overzicht cursussen

Cursuscode

Cursusnaam

Verplichte cursussen voor alle specialisaties

RDA-PED

Pedagogisch handelen

RDA-MA2-WP

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-BS

Begeleide stage

RDA-MA2-ZS

Zelfstandige stage

NWI-EDU02

Methoden van vakdidactisch onderzoek

LET-EDU-MA17

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA18

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA19

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA20

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

Keuze-cursussen (specialisatiecursussen bij RDA, 4 EC (2x2 EC)

RDA-SP-01
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-05
RDA-SP-06
RDA-SP-07
RDA-SP-08
RDA-SP-09
RDA-SP-10
RDA-SP-11
RDA-SP-12
RDA-SP-13
RDA-SP-14
RDA-SP-15

Formatief handelen
Game Design
NL Onderwijssysteem
Leerlingen met leerproblemen
Autonomie-ondersteuning
Positief leerklimaat (klassenmanagement)
Didactisch coachen
Metacognitie
Creativiteit
Digitale geletterdheid
Duurzaamheid
Mentoraat
Diversiteit
Werken in het onderwijs: rechten en plichten
Motivatie

Wiskunde: verplichte cursussen

NWI-EDU-WI001

Geschiedenis en filosofie van de wiskunde

NWI-WM300

Wiskundig denken

NWI-WM157

Statistiek en samenleving

RDA-VDA-WI

Vakdidactiek A Wiskunde

RDA-VDB-WI

Vakdidactiek B Wiskunde

Wiskunde: vrije keuze (suggesties:)

NWI-WM151B
NWI-WM161
NWI-WM126B

Stochastic Simulation
Monte Carlo Methods
Data science with applications for
Medicine and Biology

Natuurkunde: verplichte cursussen

NWI-NM123

Geschiedenis en grondslagen van de natuurkunde

NWI-EDU-NA002

Vakspecifiek denken in de natuurkunde

NWI-EDU05

Bètawetenschappen en samenleving

RDA-VDA-NA

Vakdidactiek A Natuurkunde

RDA-VDB-NA

Vakdidactiek B Natuurkunde
Natuurkunde: keuze-cursussen

NWI-NM109
NWI-NM108
NWI-NM009B
NWI-NM089B

Particles and the cosmos
Gravity and the cosmos
Solid State Physics
Molecular Physics

Scheikunde: verplichte cursussen

NWI-EDU-SK001

Geschiedenis en grondslagen van de scheikunde

NWI-EDU-SK002

Vakspecifiek denken in de scheikunde

NWI-EDU05

Bètawetenschappen en samenleving

RDA-VDA-SK

Vakdidactiek A Scheikunde

RDA-VDB-SK

Vakdidactiek B Scheikunde
Scheikunde: keuze-cursussen

NWI-MOL404
NWI-SM019A
NWI-SM302
NWI-MOL407
NWI-MOL402
NWI-SM292A
NWI-FMT022

Instrumental analysis in (bio) molecular chemistry
Polymer chemistry 1
Advanced organic synthesis
Materials science
Systems chemistry
Molecular materials
Energy and climate

Biologie: verplichte cursussen
NWI-EDU-BI001 Geschiedenis en grondslagen van de biologie

NWI-EDU-BI002 Vakspecifiek denken in de biologie

NWI-EDU05

Bètawetenschappen en samenleving

RDA-VDA-BI

Vakdidactiek A Biologie

RDA-VDB-BI

Vakdidactiek B Biologie
Biologie: keuze-cursussen

NWI-BM066A
NWI-BM001D
NWI-BM072
NWI-BM073
NWI-BM079
NWI-BM060C
NWI-BM010C
NWI-BM076
NWI-BM038A
NWI-BM075
NWI-BM083
NWI-BM086

Computation for Biologists
Molecular and Cellular Neurobiology
Translational Genomics
Trends in Stem Cell Biology
Kidney: Bench tot Bedside
Quantitative Conservation Ecology
Adaptation Physiology of Animals
Symbiosis
Ecological and Environmental Concepts
Biodiversity Assessment
Data Visualisation for the Life Sciences
Human Breathomics

Informatica: verplichte cursussen

NWI-EDU-IN001

Geschiedenis en grondslagen van de informatica

NWI-EDUIN002 Digitale geletterdheid en computational thinking

NWI-EDU05 Bètawetenschappen en samenleving

RDA-VDA-IN

Vakdidactiek A Informatica

RDA-VDB-IN

Vakdidactiek B Informatica

Informatica: vrije keuze (suggesties:)

NWI-I00155
NWI-I00041
NWI-I00153
NWI-ISOFSE
NWI-I00110

Design of embedded systems
Information retrieval
Security in organizations
Software security
Testing techniques

Masterscriptie

NWI-EDU03

Masteronderzoek