Zoek in de site...

Onderwijsbeleid - testpagina met hyperlinks

Op deze pagina staan de officiële beleidsnotities aangaande FNWI-beleid in relatie tot onderwijs. Voor praktische en organisatorische aspecten en de facultaire Regels en Richtlijnen verwijzen we naar desbetreffende pagina's in de studiegids.

Hierna staat een alfabetisch geordend overzicht van de onderwerpen op deze pagina. Klik op de link om direct door te springen naar het desbetreffende onderwerp
[er zijn 5 mogelijke varianten qua layout opgenomen).

______________________________________________________________________________________________________

[variant 1: Header buiten de tabel, in de tabel onderwerp en datumkopjes opgenomen.]

Examinatorenbeleid

[variant 2: Header in de eerste regel van de tabel.]

Roostering

Laatste update
 • Richtlijn afbouw livestreams
 • Richtlijn roostering in de avonduren
 • ...
 • FAQ?
(datum)

[variant 3: Header buiten de tabel, geen kopjes, wel data.]

Studentassistentie

 • Richtlijn betaling en inzet werkzaamheden studentassistenten
 • ...
 • FAQ?
(datum)

[variant 4: Header buiten de tabel, geen omlijning, wel data.]

Toetsing en tentaminering

 • Beleid anoniem beoordelen toetsen en tentamens
 • Inschrijfdeadline tentamens
 • Richtlijn extra herkansing voor Oekrainse studenten
 • ...
 • FAQ?
(datum)

[variant 5: Header in de eerste regel van de tabel, rood gemarkeerd, wel data.]

Vrijstellingen
 • Richtlijnen vrijstellingen RADAR-toets
 • ...
 • ...
(datum)