Zoek in de site...
Archief

Archief

Woensdag 2 november 2005 vond er een studiemiddag plaats ter gelegenheid van het afsluiten van het convenant tussen het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) te Den Haag.

Carla van Baalen (CPG), Gerrit Voerman (DNPP) en Joop van den Berg (PDC)spraken over het thema 'partij, parlement en persoon' Afsluitend was er een discussie met een forum waarin Marie-Louise Bemelmans-Videc (CDA, Eerste Kamer), Thom de Graaf (D66, oud-minister) en Tiny Kox (SP, Eerste Kamer) zitting hadden.

Zie de nieuwe portalsite:

www.politiekparlementpartij.nl

Register Beel
Op 16 mei 2005 werd het afsluitende registerdeel van het tweede deel in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 gepresenteerd. Dit afsluitende deeltje van De periode van het kabinet-Beel (1946-1948) bevat een terugblik door de auteur, M.D. Bogaarts, alsook de integrale inhoudsopgave en een personenregister.


Drees. Minister-president 1948-1958

is de titel van een boekje dat verscheen op 11 februari 2005 bij de SDU.


Het is de neerslag van het CPG-congres dat in maart 2004 is georganiseerd. De redactie was in handen van Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden.

omslagdreesbundelweb
Nieuw
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004

Zie het persbericht: 
'Bemoeienis politiek met normen en waarden gaat te ver'

jaarboek2004

Op de foto: 
Tweede Kamervoorzitter F. Weisglas ontvangt het eerste exemplaar van E. d'Hondt, voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis

Klik hier voor de rede van Weisglas bij de presentatie van het Jaarboek 2004(PDF 74 KB)

aanbieding