Zoek in de site...

Bestuurlijke organisatie

In 1971 richtte prof.mr. F.J.F.M. Duynstee het CPG op. Het Centrum was aanvankelijk ondergebracht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, alwaar Duynstee werkzaam was als hoogleraar staatsrecht. Vanaf 1986 worden de kosten van het Centrum gezamenlijk gedragen door de Stichting Katholieke Universiteit (gevestigd te Nijmegen) en de in dat jaar opgerichte Stichting Parlementaire Geschiedenis (gevestigd te Den Haag). De Wetenschappelijke Raad, bestaande uit vier leden, door de beide stichtingen benoemd, heeft tot taak bij te dragen aan de vormgeving van het wetenschappelijk beleid. Sinds 1 januari 1997 maakt het CPG deel uit van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Frans Duynstee