Zoek in de site...

Bestuurlijke organisatie

In 1971 richtte prof.mr. F.J.F.M. Duynstee het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) op. Het Centrum was aanvankelijk ondergebracht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, alwaar Duynstee werkzaam was als hoogleraar staatsrecht. Vanaf 1986 worden de kosten van het Centrum gezamenlijk gedragen door de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en de in dat jaar opgerichte Stichting Parlementaire Geschiedenis (gevestigd te Den Haag). De Wetenschappelijke Raad, bestaande uit vier leden, door de beide stichtingen benoemd, heeft de taak bij te dragen aan de vormgeving van het wetenschappelijk beleid. Sinds 1 januari 1997 maakt het CPG deel uit van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Stichting Parlementaire Geschiedenis

Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis is als volgt samengesteld:

Jaarverslag en -rekening

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad is als volgt samengesteld:

  • Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter
  • Prof. dr. R.A. Koole, hoogleraar politicologie, in het bijzonder m.b.t. de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling, Universiteit Leiden, lid
  • Prof. dr. W.P. van Meurs, hoogleraar politieke geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, lid
  • Prof. dr. G. Voerman, directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel, Rijksuniversiteit Groningen, lid