Zoek in de site...

1999: Eerste Jaarboek verschijnt

1999 - Jaarboek

In 1999 verschijnt het eerste Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, als opvolger van de jaarlijkse Politieke Opstellen (1980-1998). Het Jaarboek wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiedenis, zo valt te lezen in de inleiding van deze eerste editie, en doet dit door strikt wetenschappelijke artikelen te combineren met boekbesprekingen, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden politici. Het Jaarboek wordt elke derde dinsdag van november gepresenteerd in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer en aangeboden aan de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer. Het heeft daarmee een vaste plaats op de parlementaire agenda veroverd.

In de allereerste Jaarboek-editie uit 1999 beziet CPG-onderzoeker Johan van Merriënboer de Nacht van Wiegel van eerder dat jaar in het licht van de parlementaire geschiedenis. De conclusie van Van Merriënboer: Wiegel blijft de grootste politieke humorist die het Binnenhof gezien heeft, maar gedroeg zich in de Nacht inconstitutioneel, deloyaal en onverantwoordelijk.

Benieuwd naar het artikel en de rest van het Jaarboek? Lees hier verder.