Zoek in de site...

2000: De cursus 'Parlementaire geschiedenis' gaat van start

Van 2000 tot en met 2020 verzorgde het CPG een jaarlijkse cursus over de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Parlementaire hoogte- en dieptepunten vormden in dit college de leidraad. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer: welke coalities zaten aan de knoppen? Hoe verliepen in Nederland verkiezingen en kabinetsformaties? Wat is de rol van emoties in de politiek? Wat zijn de wezenlijke kenmerken van de Nederlandse parlementaire democratie en hoe is deze democratie door de decennia heen veranderd? Aanvankelijk vormde de cursus een keuzevak, later werd het een verplicht vak voor bachelor-studenten die kozen voor de specialisatie Politieke geschiedenis. Naast studenten geschiedenis trok de cursus ook veel studenten van andere disciplines, onder meer van politicologie en staatsrecht, maar ook bijvoorbeeld neerlandici en biologen bevonden zich onder het gehoor. De docenten in de twee decennia waren Carla van Baalen, Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden.