Zoek in de site...

2001: Kok neemt het boek over het kabinet-Drees III in ontvangst

2001 Drees III Kok
© Hans Kouwenhoven

Op 13 februari 2001 bood de voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, E.M. d’Hondt, het eerste exemplaar van Het kabinet Drees III, 1952-1956. Barsten in de brede basis aan minister-president W. Kok aan. Vervolgens gingen de twee redacteuren van het boek, Carla van Baalen en Jan Ramakers, in gesprek met de minister-president. Zij vroegen hem naar zijn herinneringen aan ‘de politiek’ ten tijde van Drees en bespraken overeenkomsten en verschillen tussen Drees’ derde kabinet en Koks tweede. De feestelijkheden vonden op het Binnenhof plaats in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer.