Zoek in de site...

2005: Jubileumboek Beatrix en CPG-bezoek aan Noordeinde

Ter gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum in 2005 verzamelde en annoteerde een aantal CPG-onderzoekers 75 toespraken van Koningin Beatrix waaronder de troonredes en de kersttoespraken uit de jaren 1980-2005. Carla van Baalen en Jan Willem Brouwer tekenden voor de uitvoerige inleiding ‘De toespraken van Beatrix nader beschouwd’ met een nadere beschouwing over de totstandkoming van de toespraken en de persoonlijke betrokkenheid van de koningin zelf. In hoeverre slaagde zij erin inhoud te geven aan ‘het hedendaags koningschap’, zoals zij zich had voorgenomen in haar inhuldigingsrede? Het oordeel was positief. Voor zover de koningin invloed kon uitoefenen op de woorden die zij uitsprak heeft zij dat naar beste vermogen gedaan: ‘Een consciëntieuze vorstin, professioneel werkzaam en met een ondubbelzinnige missie: een bijdrage te leveren aan een betere wereld.’

Op 8 december 2005 vond de feestelijke presentatie plaats van Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken. Het eerste exemplaar van het jubileumboek werd door minister-president Jan Peter Balkenende aangeboden aan koningin Beatrix op paleis Noordeinde. De CPG-medewerkers waren daarvoor uitgenodigd in passende tenue de ville – alle CPG-heren droegen een stropdas, een unicum. In ontspannen sfeer volgde een korte borrel waarbij de koningin informeel rondging en grote belangstelling toonde voor het wetenschappelijk werk van het CPG-team.

2005 - Beatrix en CPG-team

De boekpresentatie in aanwezigheid van Beatrix, Balkenede en het CPG-team.

2005 - 8 dec - 25 jaar toespraken en bezoek Noordeinde (B&C)

Koningin Beatrix leest uit haar eigen redevoeringen, naast haar Van Baalen.