Zoek in de site...

2012: De kabinetsformatie in 50 stappen

2015 - cover formatieboek in 50 stappen

Carla van Baalen en Alexander van Kessel maakten in 2012 op verzoek van het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State een handzaam stappenplan voor de kabinetsformatie. Een spoorboek met vijftig stations - zonder vertrektijden – waarin de op dat moment geldende formatiepraktijk minutieus was opgetekend en een historisch-staatsrechtelijk overzicht werd gegeven van anderhalve eeuw aan tradities, gewoonten en conventies. Van de aanbieding van het ontslag van het zittende kabinet tot en met het debat over de regeringsverklaring. Gebaseerd op grondig onderzoek en rijk geïllustreerd met passend fotomateriaal. Hoewel meteen in 2012 enkele stappen grondig werden gewijzigd – de Tweede Kamer nam de procesbegeleidende rol van de Koning over – geldt het boek als standaardwerk.

2012 - formatie in 50 stappen

Thom de Graaf overhandigt het eerste exemplaar aan Herman Tjeenk Willink.

2015 - formatie NA

Formeren in de buitenlucht in 1981. Bron: Nationaal Archief.