Zoek in de site...

2013: Deel 9 van de serie over het kabinet-De Jong (1967-1971) verschijnt

2013 - cover dl. 9

Op 2 december 2013 ontving oud-minister-president Piet de Jong op Het Catshuis in Den Haag het eerste exemplaar van Polarisatie en hoogconjunctuur 1967-1971, deel negen in de door het CPG verzorgde serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945. Het boek over ‘zijn’ kabinet werd de 98-jarige De Jong gepresenteerd door zijn jongste opvolger, minister-president Mark Rutte. Naar aanleiding van het boek organiseerde het CPG diezelfde middag een goed bezocht symposium over ‘Het Binnenhof in de jaren zestig’ in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

2013 - 2 dec - serie dl. 9 (De Jong) De Jong & Rutte

Premier Rutte en oud-premier De Jong lezen samen uit het boek.

2013 - serie dl. 9 voorste rij symposium

Vier (oud-)premiers op de voorste rij tijdens het symposium: Rutte, De Jong, Van Agt en Lubbers.

In zijn felicitatieboodschap aan het CPG gaat Mark Rutte onder meer in op deze boekpresentatie.