Zoek in de site...

2014: Tweede Kamerverkiezingen in 50 stappen

2014 - Tweede Kamerverkiezingen in 50 stappen

CPG-medewerker Niels van Driel schreef in 2014 samen met Ron de Jong, onderzoeker bij de Kiesraad, dit standaardwerk over de gang van zaken bij de Tweede Kamerverkiezingen. Van stap 1 – ‘De regering stelt de verkiezingsdatum vast’ – tot en met 50: ‘De gemeenten vernietigen de stembiljetten en de processen-verbaal’. Dit overzicht van het verkiezingsproces is rijk geïllustreerd met voorbeelden uit de historische praktijk sinds 1848.

Benieuwd naar het boek? Klik hier.

2014 - Terlouw en Tweede Kamerverkiezingen

Analogie met nu? Toenmalig D'66-fractievoorzitter Jan Terlouw bracht in 1982 zijn stem uit in een school waar rodehond heerste. (Bron: Nationaal Archief)

763

Verkiezingsposters vormen een wezenlijk onderdeel van de campagne. Een voorbeeld van GroenLinks uit 2021.