Zoek in de site...

2015: (Oud-)CPG'ers evalueren de kabinetsformatie

De kabinetsformatie van 2012 was de eerste waarin de Tweede Kamer zelf informateurs en de formateur aanwees. Dat was een breuk met de voorgaande anderhalve eeuw, toen de Koning – van 1890 tot 2012 was dat overigens een koningin – deze rol had. Na afloop van de kabinetsformatie, die leidde tot het kabinet-Rutte II, besloot de Kamer deze eerste uitvoering van de nieuwe procedure te laten evalueren door een commissie bestaande uit Paul Bovend’Eert (hoogleraar staatsrecht aan de RU, en in de jaren tachtig medewerker van het CPG) en de CPG’ers Carla van Baalen en Alexander van Kessel. Tijdens het onderzoek interviewden zij alle direct bij de formatie betrokken politici. Het evaluatierapport verscheen in 2015. In 2018 maakte Alexander van Kessel (samen met opnieuw Paul Bovend'Eert en oud-CPG-medewerker Peter Bootsma) ook deel uit van de commissie die de kabinetsformatie van 2017 evalueerde.

2015 - Rapport kabinetsformatie 2012

Toenmalig Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg spreekt tijdens de presentatie van het rapport dat de formatie van 2012 evalueerde. Bovend'Eert en Van Kessel luisteren het zittend aan.

2015 - Presentatie kabinetsevaluatie 2017

Van Kessel spreekt tijdens de presentatie van het rapport dat de formatie van 2017 evalueerde.