Zoek in de site...

EUParl.net

Het CPG heeft een voortrekkersrol in het European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net), een in 2007 opgericht samenwerkingsverband van Europese onderzoeksgroepen- en instellingen die zich bezighouden met parlementaire geschiedenis. EuParl.net stelt zich ten doel de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling binnen Europa te bevorderen door het organiseren van internationale congressen en het opzetten van parlementair-vergelijkende onderzoeksprojecten.

Voor meer informatie over het netwerk en de verschillende partners kunt u terecht op de (engelstalige) website: http://euparl.net/

Logo EUParl.net