Zoek in de site...

Onderzoeksdossiers

Als extra service aan bezoekers van onze site bieden we de schat aan informatie die het CPG rijk is ook aan in dossiers rond een bepaald thema. Wij hopen met deze dossiers onderzoekers, journalisten, studenten en andere belangstellenden een instrument te bieden om snel en overzichtelijk informatie rond een bepaald thema te vergaren en kennis te nemen van het doen en laten van het CPG.

Het lag voor de hand om het eerste CPG-dossier te vormen rond het thema Kabinetsformatie. Het CPG heeft een lange traditie van onderzoek op dit terrein. Inmiddels zijn er drie uitgebreide dossiers online beschikbaar, via de links hieronder te raadplegen.

Het dossier-De Jong bevat extra's rondom het verschijnen van het boek Polarisatie en hoogconjunctuur. Het kabinet-De Jong, 1967-1971, deel 9 van de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.